Bank i Klient: Bankowcy w coraz lepszym nastroju

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Październikowa ankieta wśród pracowników bankowych, przeprowadzona przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich, wskazuje na polepszające się nastroje w sektorze. Respondenci od kilku miesięcy optymistycznie oceniają perspektywy gospodarcze kraju. Poszczególne indeksy badania odnotowują utrzymujące się od czerwca 2013 r. wzrosty.

Paweł Minkina

Jak podkreśla dr Marcin Idzik z TNS Polska, dotychczasowe pozytywne wyniki, które obserwowaliśmy w poszczególnych wskaźnikach, wynikały z aktywności konsumentów indywidualnych na rynku kredytowym. Październik natomiast jest pierwszym miesiącem upowszechniania się korzystnych zmian na rynku przedsiębiorstw – to pierwszy okres, w którym zanotowano znaczące wzrosty nie tylko w kategorii ich depozytów, w ale również i zainteresowanie przedsiębiorców kredytami inwestycyjnymi. Październikowy poziom wskaźnika Pengab – głównego indeksu klimatu gospodarczego w sektorze bankowym – osiągnął poziom 25,6 pkt. proc. i jest wyższy o 5,8 pkt. proc. w stosunku do pomiaru z miesiąca poprzedniego. Jeśli porównamy ten wynik z osiągniętym w roku ubiegłym, okaże się że wskaźnik ten wzrósł o ponad 8 pkt. proc. Obecna wartość jest najwyższą w okresie ostatnich 18 miesięcy.

Poprawa nastrojów staje się coraz bardziej powszechna w całym sektorze bankowym – 60 proc. placówek odnotowało wzrost liczby udzielonych kredytów w odniesieniu do miesiąca poprzedniego, co więcej – jest on o 11 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem. Na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowano poprawę w porównaniu z rokiem 2012, jednak w stosunku do września nastąpiło osłabienie dynamiki. Zatrzymany został trend spadkowy na rynku depozytów terminowych, znacząco poprawiła się wartość depozytów bieżących złotowych. Bankowcy przewidują poprawę struktury i wzrost wartości depozytów oraz utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu na rynku kredytów. Przewiduje się dalszą, choć powolną, poprawę sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

W połowie 2014 r. nastąpi ożywienie w sektorze przedsiębiorstw

Wyniki przeprowadzonego badania są wyrazem utrzymujących się od kilku miesięcy względnie dobrych nastrojów wśród pracowników sektora bankowego. Jednak zdecydowanie pozytywnym sygnałem jest wyższa ocena kredytowania sektora przedsiębiorstw. Wskaźnik oceny sytuacji na rynku kredytów przedsiębiorstw znacząco wzrósł w stosunku do wrześniowych wyników i wynosi obecnie 26 pkt. proc. (wykres 1) – czyli o 15 punktów więcej niż w poprzednim miesiącu. W stosunku do stycznia br. wartość wskaźnika wzrosła o 30 pkt. proc. Wzrósł także wskaźnik prognozy, jest o 15 pkt. proc. wyższy w stosunku do września. Korzystne jest również porównanie poprzedniego wskaźnika oceny na rynku kredytów obrotowych, który wzrósł o 18 pkt. proc. i wyniósł w październiku 35 pkt. proc. Na stałym poziomie utrzymuje się ocena rynku kredytów zagrożonych przedsiębiorstw. Jak wskazuje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, w przypadku potwierdzenia oczekiwań bankowców w sferze realnej, sektor przedsiębiorstw może mieć w dłuższej perspektywie wpływ na poprawę nastrojów w całej gospodarce.

W połowie 2014 r. nastąpi ożywienie w sektorze przedsiębiorstw

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI