Bank Handlowy: zysk netto w II kw. wyniósł 72,7 mln zł; nowa strategia jeszcze w tym roku

Bank Handlowy: zysk netto w II kw. wyniósł 72,7 mln zł; nowa strategia jeszcze w tym roku
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Banku Handlowego w drugim kwartale 2021 roku spadł do 72,7 mln zł z 89,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 7,4 proc. niższy od konsensusu.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do zysku netto wahały się od 74 mln zł do 88 mln zł.

Po pierwszym półroczu wynik netto banku sięga 467,6 mln zł, o ponad 300 proc. więcej niż przed rokiem.

Zysk netto w drugim kwartale wyniósł 73 mln zł ze względu na niską aktywność banku na rynku obligacji skarbowych oraz w efekcie działalności skarbcowej prowadzonej w pierwszych trzech miesiącach roku.

„Ta ostatnia działalność była motorem wzrostu zysku za pierwsze półrocze do 468 mln zł, co oznacza potrojenie zysku w stosunku do tego samego okresu 2020 roku” – napisano w komunikacie prasowym banku.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy w drugim kwartale wyniósł 168,4 mln zł i okazał się o 3,5 proc. niższy od konsensusu na poziomie 174,4 mln zł. Spadł o 36 proc. rok do roku.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 150,7 mln zł i był 2,1 proc. niższy od szacunków rynku, który spodziewał się 153,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wynik wzrósł o 22 proc.

Wynik banku na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji był na poziomie 93,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej sięgnął 101,6 mln zł. Wynik na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych wyniósł 3,6 mln zł wobec 69,4 mln zł przed rokiem.

Saldo rezerw

Saldo rezerw wyniosło 9,6 mln zł. Rynek oczekiwał 12,1 mln zł.

Koszty działania

Koszty działania banku łącznie z amortyzacją sięgnęły 281,5 mln zł i były o 1,3 proc. niższe od oczekiwań. Rok do roku koszty obniżyły się o 6 proc. W drugim kwartale wskaźników kosztów do dochodów wyniósł 67 proc.

Na koniec czerwca zatrudnienie w banku wyniosło 2.933 etatów i było o 2,5 proc. niższe niż przed rokiem.

Czytaj także: Bank Handlowy potwierdza 1,2 zł dywidendy na akcję, otrzymał zalecenie z KNF >>>

W komunikacie prasowym bank podał, że w drugim kwartale był aktywny na rynku dłużnych papierów wartościowych poprzez udział w transakcjach emisji obligacji korporacyjnych na rynku lokalnym w kwocie 500 mln zł oraz, wraz z grupą Citi, emisji euroobligacji na kwotę 513 mln euro. Bank uzyskał też mandaty w ofertach publicznych firm z segmentu mniejszych przedsiębiorstw i z branży technologicznej. 

Bank Handlowy chce wypracować do końca roku strategię na kolejne trzy lata

Bank Handlowy chce wypracować do końca roku strategię na kolejne trzy lata – poinformowała Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska, pełniąca obowiązki prezesa. Bank obserwuje zwiększoną aktywność transakcyjną swoich klientów oraz rosnący popyt na produkty inwestycyjne.

Obecnie rozpoczęliśmy prace nad kierunkiem strategii na najbliższe trzy lata.

„Te kierunki będziemy omawiać z naszą radą nadzorczą i pod koniec roku będziemy mieć wypracowaną strategię dla Citi Handlowy. Będzie ona zapewne skupiona na wzroście biznesu klientowskiego” – powiedziała Światopełk-Czetwertyńska podczas piątkowej telekonferencji.

Handlowy nie komentuje potencjalnej sprzedaży segmentu detalicznego.

„Jak Państwo zapewne wiedzą, z analizy podobnych procesów, ten proces może trwać miesiące, a nawet lata. Wrócimy do Państwa z informacjami. Na tym etapie to jest wszystko, co możemy powiedzieć” – powiedziała szefowa banku.

W kwietniu Citigroup, większościowy akcjonariusz Handlowego, poinformował, że zamierza wyjść z segmentu detalicznego na 13 rynkach, w tym z polskiego.

Zwiększoną liczbę transakcji kartami kredytowymi

Bank obserwuje zwiększoną liczbę transakcji kartami kredytowymi.

„W bankowości detalicznej zaobserwowaliśmy dość silne trendy. Jeśli chodzi o wolumen transakcyjny na kartach kredytowych, to zauważyliśmy stopniowy powrót do poziomów prawie sprzed pandemii. Wolumeny w drugim kwartale były istotnie wyższe niż w drugim kwartale zeszłego roku, ale to, co jest równie istotne to to, że z miesiąca na miesiąc w drugim kwartale wykazywały one trend wzrostowy” – powiedziała wiceprezes Natalia Bożek.

Bank odnotował ponadto większy wolumen przelewów zagranicznych w sektorze e-commerce oraz zwiększoną wymianę walutową.

Bożek podała, że większe opłaty z kart kredytowych częściowo przełożyły się na wyższy wynik prowizyjny i nie wynikały ze wzrostu cen usług. Dodała jednocześnie, że Handlowy, podobnie jak inne banki, nie prowadzi już polityki oferowania części darmowych usług, ze względu na „drastyczne” obniżenie stóp procentowych.

W drugim kwartale bank odnotował wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych o 34 proc. rok do roku, a portfel – jak podała wiceprezes Bożek – wzrósł do rekordowego poziomu.

„Klienci aktywnie poszukują alternatyw dla ochrony wartości swoich aktywów” – powiedziała, wskazując jednocześnie na zniżkujące saldo depozytów klientów indywidualnych.

Bank liczy na to, że będzie mógł w przyszłości kontynuować wypłatę dywidend. Czeka na decyzję KNF w sprawie podziału zysków z ubiegłych lat.

„Mamy nadzieję, że silna pozycja kapitałowa i dobra jakość portfela kredytowego pozwoli nam na realizowanie polityki dywidendowej w przyszłości” – powiedziała Bożek.

„Współczynniki wypłacalności uzasadniają możliwość wypłaty zysku niepodzielonego z ubiegłych lat. Jest to natomiast przedmiotem akceptacji ze strony regulatora. Czekamy na decyzję regulatora, który zapewne będzie przekazywał kierunki polityki dywidendowej na najbliższe lata w drugiej połowie tego roku” – dodała.

We wrześniu bank wypłaci 1,2 zł dywidendy na akcję, czyli 156,8 mln zł – prawie cały zysk za ubiegły rok.

Źródło: PAP BIZNES