Bank dla regionu: SANBank wspiera młodych wynalazców

Bank dla regionu: SANBank wspiera młodych wynalazców
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nadsański Bank Spółdzielczy przyznał indywidualne stypendium naukowe na rok szkolny 2017/2018 Katarzynie Chrapko, uzdolnionej uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. Uczynił to w uznaniu jej dotychczasowych osiągnięć.

Należy do grona największych banków spółdzielczych w regionie podkarpackim. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, wspiera działalność oświatową, kulturalną, sportową i inicjatywy na rzecz miejscowych środowisk. Jest otwarty na młodych, utalentowanych ludzi, chętnie finansuje ich pasje oraz zainteresowania. W ostatnim czasie SANBank dostrzegł talent i osiągnięcia uzdolnionej licealistki z Niska i przyznał jej stypendium naukowe, które ułatwi jej dalsze kształcenie i doskonalenie umiejętności.

Kilka słów o stypendystce

Katarzyna Chrapko to wielokrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Młodego Innowatora, organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, zdobywczyni złotego medalu na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” w Brukseli, laureatka Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ISIF 2016 w Stambule, w Turcji, kilkukrotna zdobywczyni złotego medalu w Konkursie Internenational Warsaw Invention Show oraz złotego medalu na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków KIWIE 2016 w Seulu. Jej innowacyjne „Badanie urządzenia i metody dostarczania terapii do serca”, zyskało uznanie jurorów II Międzynarodowej Wystawy Wynalazków International Innovation Fair (IIF), jaka odbyła się w dniach 9–11 września br. w Indiach. Międzynarodowe jury przyznało jej srebrny medal, zaś Lebanese Innovators Society nagrodziło ją medalem złotym.

Podczas tegorocznej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2017”, odbywającej się w dniach 9–11 października w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, na której zaprezentowali się wynalazcy z ponad 25 państw świata – m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu i Polski – Katarzyna Chrapko zaprezentowała swoje wspomniane wyżej rozwiązanie na stanowisku SanBanku.

Przedstawiła prototyp i omówiła przeprowadzone dzięki niemu badania wykorzystania światła widzialnego niskoenergetycznego do bezinwazyjnego dostarczania terapii serca. Jury bardzo wysoko oceniło jej rozwiązanie – otrzymała srebrny medal oraz trzy nagrody specjalne od Women’s Inventors Association „NOVA” in Bosnia and Herzegovina; Association of Portuguese Inventor’s Innovator’s & Creatives – APIICIS oraz Union of Inventors from Morocco OFEED.

Wyjaśnijmy, że Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Prezentują tu swoje osiągnięcia zarówno instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy.

Wielkim orędownikiem talentu młodej wynalazczyni jest Stanisław Kłapeć, prezes zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Dziękując mu i kierowanej przez niego instytucji, młoda wynalazczyni stwierdziła m.in.: „Pragnę podziękować za wskazanie przez Pana, że działania praktyczne i naukowe nie są zamknięte ani stabilne, że myślenie krytyczne i umiejętność uwagi, kreatywność, elastyczność i komunikacja są dla Pana tak samo ważne jak czysta wiedza w danej dziedzinie. Dziękuję również za zrozumienie, że świat edukacyjny, jeśli ma się rozwijać w tempie narzuconym przez współczesny rozwój techniki, produkcji, powinien zmienić się niebywale szybko(…)”.

Początki…

Pasją do innowacji Katarzyna Chrapko została zarażona już jako małe dziecko, przyczynili się do tego jej starsi bracia – Mariusz i Piotr, którzy – jak sama przyznaje – co chwila znosili do domu kolejne kabelki, sprzęty techniczne, urządzenia elektroniczne i przyrządy pomiarowe. Pierwszym poważnym projektem, w którym wzięła udział, wraz z kolegami ze szkoły podstawowej, był parafialny plac zabaw, który uczniowie zbudowali pod kierunkiem ks. mgr. Bogdana Łubika. Przedsięwzięcie to zostało wyróżnione przez kapitułę V konkursu „Młody Innowator”, organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT (FSNT-NOT) w Warszawie – zdobyło nagrodę specjalną prezesa tej instytucji. W kolejnym roku, z pomocą ks. Łubika, uczniom udało się zbudować skocznię narciarską.

Najciekawsze miało jednak dopiero nadejść. Momentem przełomowym okazała się klasowa wycieczka do Warszawy i odwiedziny Centrum Nauki Kopernik. To właśnie tam zrodził się pomysł diagnozowania chorób i leczenia ludzi za pomocą infradźwięków, czyli fal dźwiękowych o niskiej częstotliwości, niesłyszalnych dla ludzkiego ucha.

– W Centrum Nauki Kopernik zobaczyłam baner z hasłem „mięśnie serca pracują szybko, a mięśnie innych organów wewnętrznych bardzo powoli”. Ciekawość sprawiła, że za pomocą stetoskopu zaczęłam osłuchiwać wnętrze człowieka. Świetnie było słychać pracę serca, ale innych organów poza szmerami nie udało się już usłyszeć – mówi Katarzyna Chrapko. – Pomyślałam wtedy, że dźwięki mogą być niesłyszalne uchem. W związku z tym postanowiłam „obejrzeć” je za pomocą oscyloskopu i stetoskopu z zamontowanym mikrofonem pojemnościowym. Ucieszyłam się, gdy okazało się, że sygnały nie tylko widać, ale można zmierzyć też ich okres i amplitudę.

I tak powstał projekt „Badania nad zastosowaniem infradźwięków do diagnozy i bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka”. Wynalazczyni przedstawiła w nim swój innowacyjny pomysł, który zakładał wykonanie prototypu narzędzi i badania nad zastosowaniem metod elektroakustycznych infradźwiękowych do diagnozy i bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka.

Jego znaczenie i innowacyjność potwierdziły liczne nagrody i wyróżnienia, które zdobyła gimnazjalistka z Niska – I nagroda VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Młodego Innowatora”; pierwsze miejsce w konkursie „Młody Wynalazca 2014”; złoty medal z wyróżnieniem na International Warsaw Invention Show 2014; złoty medal z wyróżnieniem w międzynarodowym konkursie „EUREKA BRUSSELS”; dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015; nagroda Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, a także tytuł Młodego Naukowca E(x)plory 2015.

… rozwój, osiągnięcia

Katarzyna Chrapko nie spoczęła na laurach. Jakiś czas później dokonała kolejnego niesamowitego odkrycia. Tym razem dotyczyło ono światła.

– Na światowych targach wynalazków w Brukseli zainteresowało mnie światło i zaczęłam eksperymentować w tej dziedzinie –mówi Katarzyna Chrapko. Inspiracją do zgłębienia tej kwestii okazał się również artykuł „Fale i biofotony”, na który trafiła w piśmie „Młody Technik”. Gimnazjalistka przeczytała w nim o wystąpieniu Karin Lenger w czasie poznańskiego sympozjum międzynarodowego „Pole elektromagnetyczne oraz zjawiska kwantowe w systemach biologicznych”, w trakcie którego powołała się ona na dokonania innego naukowca, Fritza Poppa – jednego z pionierów badań dotyczących zjawisk kwantowych zachodzących w organizmach żywych. Wykazał on mianowicie, że organizmy żywe emitują tzw. biofotony. Popp sformułował również swoją teorię życia, stwierdzając że zjawisko to na swoim poziomie podstawowym polega na absorpcji i emisji biofotonów w celu regulowania koherentnego pola elektromagnetycznego, wytwarzanego przez biofotony zgromadzone w DNA. Stwierdził także, że organizm, przyjmując i wysyłając biofotony, pozostaje w kontakcie ze swoim środowiskiem i dostosowuje się do niego. Chorobę w związku z powyższym określił mianem zaburzenia regulacji pola elektromagnetycznego organizmu.

Młoda wynalazczyni postanowiła podążyć tym tropem i poszukać leku w postaci światła, które leczyłoby chore organy człowieka. Tak powstała praca „Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego, widzialnego światła niskoenergetycznego, generowanego przez półprzewodnikowe diody LED, do bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka”. Przedstawiono w niej prototyp narzędzia oraz opis badania nad wykorzystaniem światła widzialnego niskoenergetycznego do leczenia przez odczyt parametrów pracy zdrowego organu, wpisywanie ich w falę światła i przesyłanie do struktur komórkowych chorego organu.

– Leczenie światłem polega na wspomaganiu organizmu w przywracaniu równowagi, co wiąże się z uzyskaniem przez chory organ parametrów pracy organu zdrowego. Potencjał do regeneracji tkanek, mięśni, mózgu i kości daje nadzieję pacjentom na wyleczenie takich przypadków, które do tej pory wydawały się nieuleczalne – tłumaczy Katarzyna Chrapko.

Za projekt otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Znalazły się wśród nich I nagroda VIII edycji konkursu „Młody Innowator”; III miejsce w ogólnopolskim konkursie Młody Wynalazca 2015”; srebrny medal na International Warsaw Invention Show 2015; brązowy medal na światowych targach wynalazków na Tajwanie; certyfikat edycji specjalnej konkursu naukowego E(X)plory 2015; Złoty Medal w Istanbul International Invent Fair ISIF’16; Złoty Medal na International Engineering Invention & Innovation Exhibition (i-ENVEX) 2016; Złoty Medal na Korea International Woman’s Invention Exposition (KIWIE 2016); Srebrny Medal od międzynarodowego Jury oraz Złoty Medal na The India International Innovation Fair (IIIF 2016) od International Judge & Mentor Member of QSC, WIIPA, Archimedes, IFIA from Doha – Qatar; Srebrny Medal na International Warsaw Invention Show (IWIS 2016); złoty medal na International Exhibition ARCA 2016; złoty medal na „Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition on the occasion of Thailand Inventors Day 2017”; srebrny medal na 2nd Istanbul International Inventions Fair ISIF’17, srebrny medal International Innovation Fair (IIF) w Indiach oraz nagrody specjalne od the Egyptian Society for Woman & Youth Inventor, Women’s Inventors Association „NOVA” in Bosnia and Herzegovina, Association of Portuguese Inventor’s Innovator’s & Creatives – APIICIS, Union of Inventors from Morocco OFEED, Lebanese Innovators Society

Nauczyciele i promotorzy

Opiekunem naukowym Kasi jest mgr Krzysztof Śnieżek, nauczyciel fizyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. – Katarzyna jest bardzo kreatywna, poszukuje nowych wyzwań. Jest przy tym bardzo pracowita i sumienna. Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie, systematycznie wzbogacać swoją wiedzę. Cieszę się, że jej sukcesy naukowe i wkład pracy oraz olbrzymi potencjał intelektualny zostały zauważone i docenione przez Nadsański Bank Spółdzielczy. Jestem pewien, że przyznane stypendium znacząco wpłynie na rozwój jej pasji i zainteresowań, przyczyni się do kolejnych sukcesów naszej licealistki – podkreśla.

W trakcie powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, odbywających się w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Stanisław Kłapeć, prezes zarządu Nadsańskiego Banu Spółdzielczego, po wiedział m.in.: „Szkoła jako integralny element środowiska, w którym działa, współpracuje z nim nie tylko na rzecz rozwoju własnego, ale również lokalnego. Inwestując w kapitał ludzki, w tym uzdolnionych uczniów, ich wiedzę, umiejętności, kreatywność ma ogromny wpływ na rozwój i promocję swojego regionu. Taką szkołą, która inwestuje w rozwój talentów, daje jak najlepsze możliwości kształcenia i rozwoju miejscowej młodzieży oraz promuje środowisko lokalne jest z pewnością Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Pełni ono rolę edukacyjną, ale też jest instytucją wpływającą na rozwój potencjału społecznego środowiska, w którym działamy. Potencjał, który drzemie w zdolnej, utalentowanej młodzieży należy pielęgnować i rozwijać.

Od wielu lat aktywnie uczestniczymy w życiu regionu, wspieramy działalność oświatową, kulturalną, sportową oraz ważne wydarzenia z życia społeczności lokalnej. Realizujemy także szereg działań, których celem jest przybliżenie społeczeństwu nie tylko zasad funkcjonowania i roli naszego banku, ale też przekazywanie wiedzy finansowej dzieciom i młodzieży.

W naszym przekonaniu edukacja i wiedza finansowa mają kluczowe znaczenie w dorosłym życiu każdego człowieka. Uważamy, że należy je krzewić od najmłodszych lat, dlatego reprezentując sektor finansowy czujemy się odpowiedzialni za właściwą edukację dzieci i młodzieży w naszym regionie. (…) Jako bank lokalny chcemy być nie tylko bankiem pierwszego kontaktu, ale również bankiem pierwszego wyboru. Dlatego wychodzimy z propozycją współpracy ze szkołami i proponujemy bezpłatne prowadzenie lekcji finansów, po to, aby w młodych ludziach kształtować dobre nawyki w zarządzaniu finansami.

Z satysfakcją podjęliśmy decyzję o współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Nisku w zakresie działań edukacyjnych. Dziękujemy panu dyrektorowi Jerzemu Stelmachowi, że z takim entuzjazmem podszedł do współpracy z nami, i że podziela nasze przekonanie o tym, że wiedza finansowa oraz świadome i bezpieczne korzystanie z produktów bankowych są istotne szczególnie wśród młodzieży. Na mocy porozumienia nasi pracownicy będą prowadzić lekcje finansów w tutejszym liceum, natomiast uczniowie będą mieli możliwość odwiedzenia naszego banku i poznania praktycznej strony bankowości oraz odbywania praktyk zawodowych.

Doceniamy także zdolną młodzież z naszego regionu, dlatego nie mogliśmy nie zauważyć osiągnięć i potencjału Katarzyny Chrapko i postanowiliśmy jej pomóc w dalszym rozwoju, przyznając stypendium naukowe na okres roku szkolnego. (…) Największą wartością każdej szkoły są nauczyciele. To państwo kształtujecie osobowości, pokazujecie wspaniałe wzorce i tworzycie klimat sprzyjający rozwojowi i ciekawości poznawczej. Bez waszej pracy nie byłoby tylu wspaniałych, uzdolnionych, uczniów”.

O historii i osiągnięciach SANBanku pisaliśmy w nr 6 (czerwiec), 7–8 (lipiec– sierpień) oraz 10 (październik) naszego miesięcznika.