BANK 2015/07-08

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.07-08.001-007.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (lipiec-sierpień 2015):

  • Raport specjalny: Audyt i doradztwo - to dla instytucji finansowych nie tylko zapobieganie popełnianiu błędów, to także sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
  • Aby bank mógł się rozwijać, potrzebuje pracowników z ambicjami, którzy stale chcą się uczyć. Jakie są najnowsze edukacyjne trendy na rynku finansowym?
  • Jakie są perspektywy wyceny akcji banków notowanych na GPW do końca 2015 r.?
  • Leczenie rachunkowości kas
  • Córki doganiają matki
  • Paradygmat złotego środka
  • Przede wszystkim edukować
  • Korekta prognozy rynku bankowego
  • Banki spółdzielcze a FATCA