BANK 2014/02

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.02.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (luty 2014)

  • Danuta Hübner o EURO i polskim długu publicznym.
  • Temat numeru: Bezpieczeństwo banku, klienta, pieniędzy.
  • Rok 2014 - duma, odwaga, pokora i rozwaga.
  • Klauzule abuzywne a interesy instytucji finansowej i konsumentów.
  • Przygotowania EBC do wprowadzenia SSM w listopadzie 2014 r.
  • Co nowego w obrocie wierzytelnościami?