Awaria systemu zliczania głosów. Stanowisko ekspertów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

chmura.obliczeniowa.01.400x251Polskie Towarzystwo Informatyczne, zrzeszające ponad tysiąc specjalistów z dziedziny informatyki - zarówno naukowców, jak i praktyków - zajmuje oficjalne stanowisko w sprawie awarii systemu informatycznego PKW.

Zdaniem organizacji nie należy być zbyt radykalnym w osądach przed dokładnym zbadaniem przyczyn zaistniałych problemów.

Tegoroczne wybory samorządowe przebiegają pod znakiem awarii, m.in. głosy są zliczane dużo wolniej aniżeli zakładano. W związku z tym Polskie Towarzystwo Informatyczne, które z troską obserwuje poważne problemy z organizacyjno-teleinformatyczną obsługą ustalenia wyników wyborów, postanowiło zabrać głos tej w sprawie.

„Jako informatyczna organizacja naukowo-zawodowa uważamy, że przyczyny zaistniałego stanu rzeczy muszą być wnikliwie wyjaśnione z określeniem odpowiedzialności za taki stan” – wyjaśnia dr inż. Janusz Dorożyński, wiceprezes PTI.

Zdaniem przedstawicieli organizacji zbyt wcześnie jest na ferowanie wyroku. Opinie, z którymi można spotkać się w mediach – zwłaszcza internetowych – przez przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego, są obarczone wysokim ryzykiem, gdyż mogą być nieprawdziwe, pochopne, a przez to – krzywdzące.

„Uważamy, że przedstawienie przez kogokolwiek merytorycznej opinii o przyczynach ww. sytuacji będzie możliwe po wszechstronnym, zgodnym ze sztuką zapoznaniu się z wszelkimi niezbędnymi materiałami i danymi oraz uzyskaniu informacji od wszystkich niezbędnych osób związanych z zamawiającym, wykonawcą i użytkownikami” – dodaje Janusz Dorożyński.Mając na uwadze jak najszybsze zbadanie sprawy, PTI skupiające w Izbie Rzeczoznawców bezstronnych specjalistów-informatyków zaproponowało PKW, że podejmie się wykonania audytu i ekspertyz całokształtu systemu teleinformatycznego przeznaczonego do obsługi procesu wyborów samorządowych.

„Jednocześnie ponownie podkreślamy, że obecnie nie ma miejsca na pośpieszne analizy i działania. Należy pozwolić Państwowej Komisji Wyborczej dokończyć we względnym spokoju wykonywanie jej ustawowych obowiązków” – apeluje wiceprezes PTI.

Marcin Złoch