Awans Polski w rankingu Banku Światowego „Doing Business”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Polska awansowała z 32 na 25 miejsce w najnowszym raporcie Banku Światowego „Doing Business 2016”, oceniającym warunki do prowadzenia biznesu w 189 krajach świata. Poprawę naszej pozycji w rankingu komentują prof. Stanisław Gomułka i dr Wojciech Warski.

Autorzy rankingu brali pod uwagę w tym roku jakość środowiska przedsiębiorstw w 11 obszarach: pozwolenia budowlane, koszt podłączenia do sieci elektrycznej, łatwość rejestracji nowego biznesu, łatwość otrzymania kredytu bankowego, bezpieczeństwo mniejszościowych inwestorów, system podatkowy, rynek pracy, łatwość i koszt przepływu towarów przez granice państwowe, skuteczność kontraktów, sposób rozwiązywania spraw po ogłoszeniu bankructwa. Według informacji autorów indeksu, poprawa pozycji Polski z miejsca 32 rok temu na 25 teraz wynikała głównie z trzech powodów: niższy koszt nowych podłączeń do sieci elektrycznej, łatwiejsze transfery własności metodą on-line i niższe opłaty notarialne oraz nowy, bardziej efektywny system operacyjny na terminalu w porcie gdańskim.

Wśród blisko 200 krajów objętych badaniami Banku Światowego, pozycja Polski jest wysoka, ale wśród krajów OECD obecna pozycja jest nadal tylko w pobliżu przeciętnej dla tej grupy krajów. Wyprzedzają nas nie tylko USA, Niemcy i Wielka Brytania, ale także kraje nadbałtyckie i skandynawskie, także Południowa Korea i Tajwan. Tym niemniej, obecna pozycja nie powinna zniechęcać inwestorów zagranicznych do inwestycji w Polsce. Przedsiębiorcy i ich organizacje powinni też nadal zabiegać o poprawę w wielu obszarach, ponieważ dystans do ścisłej czołówki jest jeszcze znaczny.

prof. Stanisław Gomułka
główny ekonomista BCC

Awans aż o 7 miejsc w tak prestiżowym rankingu nie bierze się z przypadku. Praktycznie we wszystkich kategoriach polska przedsiębiorczość zanotowała poprawę. Najbardziej zaskakująca jest wysoka ocena poprawy sytuacji w sądownictwie gospodarczym, co wielu przedsiębiorców może przyjąć wręcz z niedowierzaniem. Jest to niezależne i wymierne potwierdzenie, że żyjemy w kraju, który jest bardzo daleki od stanu „w ruinie” i systematycznie (choć bez spektakularnych wydarzeń) poprawia warunki prowadzenia biznesu. Można wręcz snuć przypuszczenia, ze gdyby ranking ten opublikowano przed tygodniem, to mógłby nieco zmienić wynik wyborów wśród grupy przedsiębiorców.

Pozycja w rankingu ustawia na wysokim poziomie poprzeczkę dla nowego rządu. Deklaratywnie, ekipa PiS wielokrotnie podkreślała swoją troskę o polski biznes, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców. Można oczekiwać, że wiele postulatów – w tym cała gama autorstwa BCC – zostanie obecnie sprawnie wdrożona i za rok poprawi nie tylko ranking, ale i stan przedsiębiorczości w Polsce. Należy w tym miejscu wspomnieć o nieuchwalonej – z powodu sprzeciwu PiS – ustawie Prawo Działalności Gospodarczej, o uchwaleniu ustaw upraszczających prowadzenie inwestycji, conajmniej uwspółcześnieniu prawa pracy, naprawie prawa podatkowego i wielu innych.

dr Wojciech Warski
przewodniczący Konwentu BCC

Business Centre Club