Aviva Polska przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku, jak radzi sobie w czasie pandemii?

Aviva Polska przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku, jak radzi sobie w czasie pandemii?
Źródło: Aviva
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
 Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 509 mln zł, czyli był o 9% wyższy niż w I połowie 2019 r. (466 mln zł).
Zysk operacyjny grupy @AvivaPolska według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 509 mln zł, czyli był o 9% wyższy niż w I połowie 2019 r. #Aviva #AvivaResults @AdamUszpolewicz

Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie według dyrektywy Wypłacalność II wyniosła 131 mln zł i była niższa o 14% wobec I połowy 2019 r. (151 mln zł).

Wskaźnik zespolony w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (COR) wyniósł 82,9% i uległ poprawie w stosunku do I połowy 2019 r. (88,7%).

Czytaj także: Aviva wprowadzi ubezpieczenie na życie #covid-19 na czas epidemii koronawirusa >>>

Adam Uszpolewicz, prezes Aviva Polska:

„Półrocze zdominowane przez pandemię koronawirusa zamykamy dobrymi wynikami finansowymi i sprzedażowymi. Zdajemy egzamin z misji ubezpieczyciela, jaką jest dawanie klientom poczucia bezpieczeństwa i realnej pomocy w trudnych momentach i niepewnych czasach.

Ponadto bezpłatnie ubezpieczyliśmy na życie 29 tys. pracowników ochrony zdrowia. Przekazaliśmy też ponad 1 mln zł Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na zakup środków ochronnych dla 5 tys. opiekunek PCK zajmujących się seniorami oraz paczki z pomocą dla 3,5 tys. rodzin dotkniętych bezrobociem z powodu pandemii.

Czytaj także: Aviva w Polsce nie na sprzedaż?

Nasi klienci otrzymali łącznie 282 mln zł świadczeń i odszkodowań: 186 mln zł z ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz 96 mln zł z polis majątkowych (łącznie Aviva i Santander Aviva).

W ubezpieczeniach na życie w I kwartale osiągnęliśmy wyniki lepsze od zeszłorocznych. Od marca do maja społeczna kwarantanna utrudniła zawieranie nowych ubezpieczeń na życie, wymagające na ogół bezpośredniego spotkania. Efektem tego okresu jest o 14% niższa wartość nowego biznesu w I półroczu. W czerwcu widzimy już odbicie w sprzedaży, które powinno się utrzymać w kolejnych miesiącach. Zarazem w całym półroczu zebraliśmy wyższą składkę brutto (952 mln zł), co świadczy też o stabilności portfela umów. Przyczyniło się do niej wyjście naprzeciw klientom przechodzącym przejściowe kłopoty finansowe poprzez prolongaty składek.

W ubezpieczeniach majątkowych również zwiększyliśmy poziom składki brutto do 244 mln zł, rosnąc zwłaszcza w ubezpieczeniach gospodarczych, gdzie sprzedaż była większa o 18% w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 r. Utrzymanie dobrego poziomu sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych było możliwe dzięki obsłudze zdalnej przez telefon i internet. Coraz większą rolę odgrywa serwis MojaAviva, z którego skorzystało już ponad 500 tys. klientów.

Wskaźnik COR, pokazujący rentowność portfefa ubezpieczeń majątkowych, był na znakomitym poziomie 82,9% w I półroczu br. (łącznie dla Avivy i Santander Aviva).

Klienci odnawiający u nas polisy komunikacyjne na kolejny rok dobrze przyjęli możliwość rozłożenia składki na raty bez zwyżki. Przedłużyliśmy więc tę możliwość do końca sierpnia.

Towarzystwa ubezpieczeniowe Santander Aviva, które są naszym wspólnym przedsięwzięciem z Santander Bankiem, zebrały ponad 220 mln zł składki. Nową propozycją dla klientów jest ubezpieczenie Życie i zdrowie, które pozwala klientom banku wybrać i kupić online odpowiedni wariant ochrony finansowej nie tylko na wypadek śmierci, ale też w razie choroby i wypadku.

Wśród naszych zamierzeń na drugie półrocze jest wprowadzenie nowego grupowego ubezpieczenia na życie, a także wdrażanie PPK w średnich i małych firmach.”

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)

  I-VI  2020
         I-VI       2019
Składka przypisana brutto  952941
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto711786
Koszty działalności ubezpieczeniowej      202202
Wynik techniczny309313
Wynik finansowy brutto342370
Wynik finansowy netto283310
   

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I-VI
  2020
          I-VI    2019

Składka przypisana brutto

244
232
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto95104
Koszty działalności ubezpieczeniowej8283
Wynik techniczny247
Wynik finansowy brutto3713
Wynik finansowy netto3010

Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie)

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I-VI
  2020
           I-VI      2019

Składka przypisana brutto

220
248
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto4352
Koszty działalności ubezpieczeniowej10086
Wynik techniczny9183
Wynik finansowy brutto11786
Wynik finansowy netto9970
Źródło: Grupa Aviva / Aviva