Audyt i doradztwo: Również i tu wyzwania

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.07.08.foto.42.a.150W ciągu ostatnich lat rynek usług konsultingowych w Polsce systematycznie się rozwija. Zmieniają się tylko modne typy usług wraz z rozwojem i przeobrażeniami przedsiębiorstw, będących ich odbiorcami. Na to wszystko zaczyna się też nakładać kryzys.

R. Katarzyński, współpraca: Robert Azembski

Nowoczesny konsulting zaczął rozwijać się w Polsce po 1989 r. Początkowo związany był przede wszystkim z procesem prywatyzacji, a zlecenia składał rząd. W latach 1993-1997 zdecydowanie wzrosła rola największych międzynarodowych firm doradczych, które koncentrowały się przede wszystkim na audycie i świadczeniu usług firmom zagranicznym i największym polskim przedsiębiorstwom, przede wszystkim spółkom giełdowym i dużym instytucjom finansowym. Zdecydowanie wzrosła rola polskich oddziałów największych firm międzynarodowych, któreskoncentrowałysię na świadczeniu usług firmom zagranicznym i największym polskim przedsiębiorstwom. Zmienia się też zapotrzebowanie na usługi konsultingowe ze strony polskich firm, które oczekują od doradców te, które stać na ich wynajęcie) porad i recept na sytuowanie firmy podczas spowolnienia gospodarczego czy kryzysu danej branży.

RADOSŁAW STACHOWIAK
consulting dept director Software Mind SA

Ostrożniejsze banki

W ostatnich 10 miesiącach zdecydowanie da się zauważyć większą ostrożność w zamawianiu usług audytowych i doradczych przez sektor fi nansowy.Jest to widoczne w kontekście uruchamiania nowych projektów lub zamawiania ich u nowych dostawców, nie zaś ogólnie w wolumenie zamówień. Nie znajdujemy tutaj jednocześnie przełożenia na wartości samych kontraktów. Kryteria wyboru klientów pozostały bez zmian: wysoka jakość i odpowiedni zakres projektów cały czas są kluczem w wyborze. Nie widać tym samym, by banki zaczęły szukać przesadnych oszczędności w zamawianiu usług doradczych, a raczej tylko tyle, iż domowy barek zaopatrywany jest w trunki dobrej marki, ale obecnie tylko jednej, już sprawdzonej.

Polski rynek konsultingu nadal jednak rośnie. Duży wzrost pojawił się jeszcze w 2007 r., kiedy wzmogło się zainteresowanie ze strony przedsiębiorców pozyskiwaniem dotacji z funduszy unijnych. Wiązało się to od razu z rosnącą liczbą zamówień na oferowane przez branżę konsultingową kompleksowe usługi doradcze, m.in.: pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich, a w tym biznesplany i studia wykonalności oraz doradztwo prawne, gospodarcze, inwestycyjne i personalne, jak również analizy finansowe i ekonomiczne. Właśnie doradztwo personalne na polskim rynku – ze względu na szybki rozwój przede wszystkim banków i instytucji finansowych – przeżywało bujny rozkwit. Obecnie na rynku istnieje kilkaset firm. W opinii Stowarzyszenia Doradców Personalnych, organizacji reprezentującej interesy branży, 40 firm jest profesjonalnych. Duża część to zaledwie kilkuosobowe biura trudniące się głównie zbieraniem życiorysów, a następnie rozsyłaniem ich do pracodawców, co niewiele ma wspólnego z konsultingiem. Nie najlepszy stan polskiej gospodarki hamuje obecnie rozwój tego rynku, spada liczba zleceń. Nie powstają nowe firmy, a co za tym idzie nowe miejsca pracy. Większość przedsiębiorstw, zmuszona do oszczędzania, redukuje etaty.

ROZDROBNIONY RYNEK

Rynek przedsiębiorstw zajmujących się doradztwem charakteryzuje duże rozdrobnienie i zróżnicowanie. Najliczniejsze są małe firmy lokalne i regionalne.. Postępuje też specjalizacja firm, bo zbyt szeroki zakres świadczonych usług bez właściwego poziomu wiedzy i kapitału stanowi zagrożenie dla dalszego ich funkcjonowania. Duża grupa firm doradczych stara się wyspecjalizować w wąskich dziedzinach, oferując niszowe usługi lub obsługę wybranych branż czy sektorów gospodarki. Małe firmy lokalne działają chętnie w takich branżach, jak transport, energetyka, budownictwo czy rolnictwo, bo nie dysponują kapitałem i zasobami wystarczającymi do zaspokojenia rosnących potrzeb przedsiębiorców. Długo tak funkcjonować się nie da, więc można przypuszczać, że z czasem firm konsultingowych będzie coraz mniej, a tendencja konsolidacji branży utrzyma się, a być może nasili się w najbliższych kilku latach – również wskutek kryzysu.

Oczywiście na rynku od lat działają także największe firmy o zasięgu globalnym. W latach 80. ub. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI