Audyt i doradztwo: Być w pogotowiu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.07.08.foto.44.a.100xNasze banki często korzystają z usług fi rm doradczych, nie tylko z Wielkiej Czwórki. Doradztwo dla banków w Polsce w zasadzie nie różni się od tego za granicą. Specyfi ką jest przesadne utajnianie informacji. Z wyjątkiem audytu, banki nie zdradzają, kto im doradza.

MIECZYSŁAW T. STARKOWSKI

Banki od wielu lat są znaczącymi klientami firm doradczych. Bo przecież usługi finansowe to branża ulegająca w ostatnich latach ciągłym przemianom na całym świecie, również w naszym kraju. Wiele projektów realizowanych w tym sektorze jest wspieranych przez zewnętrznych konsultantów.

Instytucje finansowe, podobnie jak przedsiębiorstwa z wielu innych branż (a może nawet częściej), wykorzystują przede wszystkim specjalistyczne doradztwo w zakresie audytu, usług podatkowych, doradztwo prawne lub rekrutacyjne. W wielu firmach konsultingowych istnieją wyspecjalizowane zespoły obsługujące banki. Często przynoszą one 30-40 proc. całkowitych przychodów tych firm.

RYZYKO KREDYTOWE

Doradcy uczestniczą między innymi w projektach poprawiających funkcjonowanie banków w obszarze ryzyka kredytowego. Z nim związane są przecież największeobawy branży. Optymalizacja metod oceny ryzyka kredytowego, a także działań operacyjnych (oceny ryzyka za pomocą systemów informatycznych i przez analityków kredytowych, monitoring kredytowy, windykacja) jest w ocenie banków kluczowa dla minimalizacji strat związanych ze spowolnieniem gospodarczym.

Dobrym przykładem jest doradztwo biznesowe- mówi Zbigniew Płuciennik, dyrektor Obszaru Rozwoju w Alior Banku. Obejmuje ono między innymi opracowywanie strategii całego banku czy strategii konkretnego przedsięwzięcia rozwojowego. Może to być powiedzmy wejście na nowe rynki lub w nowe segmenty produktowe. Firmy doradcze wspierają też zadania operacyjne, projektując, a następnie pomagając wdrożyć pewne procesy biznesowe lub nowe komórki organizacyjne, na przykład scentralizowaną jednostkę wsparcia (back office) lub nowy kanał sprzedaży (nowy format oddziałów, call center itd.).

Ważne są też projekty w obszarze IT wymagające zaangażowania dużych zespołów specjalistów – twierdzi Zbigniew Płuciennik.

WIODĄCE ZAJĘCIE: REDUKOWANIE KOSZTÓW

Ich zadaniem jest szybkie doprowadzenie do wdrożenia rozwiązań. Utrzymanie takiegozespołu ludzi po zakończeniu projektu byłoby nieuzasadnione i zbyt kosztowne. Korzystanie z konsultantów i firm zewnętrznych w tym zakresie jest więc konieczne. Są to przede wszystkim doradcy wspierający bardzo szerokie spektrum projektów, począwszy od wprowadzania systemów centralnych czy hurtowni danych, a skończywszy na wdrażaniu wielu systemów służących do obsługi klienta.

Obecne zawirowania w branży bankowej silnie wpłynęły na firmy doradcze. Liczba zleceń dla konsultantów znacznie spadła. Banki odpowiedziały na oznaki kryzysu,ograniczając budżety, a więc wstrzymując wiele projektów rozwojowych. Firmy doradcze reagują na zmniejszający się popyt na ich usługi, przesuwając zespoły do innych branż. W niektórych przypadkach nie udaje im się utrzymać obciążenia kosztami i zwalniają część pracowników.

Zbigniew Pluciennik dyrektor Obszaru Rozwoju w Alior Banku

Zbigniew Płuciennik uważa, że są jednak pewne kategorie doradztwa, które mimo kryzysu ekonomicznego mają się całkiem dobrze. Dotyczy to zwłaszcza projektów mających na celu ograniczenie kosztów. Konsultanci opracowują i wdrażają programy oszczędnościowe. W tym zakresie banki gotowe są nawet zwiększyć zaangażowanie doradców zewnętrznych, aby uzyskać znacznie ważniejszy efekt obniżenia kosztów. Szczególnie w tych projektach zdarzają się przypadki współpracy z doradcami na zasadzie „success fee”, czyli wynagrodzenia wypłacanego po osiągnięciu zamierzonych efektów.

Doradcy uczestniczą także w projektach poprawiających funkcjonowanie banków w obszarze ryzyka kredytowego. Z nim związane są przecież największe obawy branży. Optymalizacja metod oceny ryzyka kredytowego, a także działań operacyjnych (oceny ryzyka za pomocą systemów informatycznych i przez analityków kredytowych, monitoring kredytowy, windykacja) są – w ocenie banków – kluczowe dla minimalizacji strat związanych ze spowolnieniem gospodarczym.

Ciągle zmieniające się przepisy, regulacje, normy, przepisy podatkowe czy standardy rachunkowości wprowadzane przez organy nadzorcze powodują, że przedsiębiorstwa – szczególnie instytucje finansowe – stale wdrażają nowe projekty. Presja czasowa oraz brak ujednoliconych rozwiązań czy interpretacji tych zmian powodują, że instytucje decydują się na współpracę z wyspecjalizowanymi firmami doradczymi. Nie zawsze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI