Autor: Tomasz Blicharz

BANK 2023/11

Raport Specjalny – IT@BANK 2023 | Technologie – Asseco Poland | Era chmury | Czy poziom „zachmurzenia” nie przesłania horyzontu perspektyw biznesowych?

Nadchodzi czas refleksji po zdobyciu pierwszych dużych doświadczeń
z eksploatacji modelu chmurowego. Wyciągnięte wnioski można rozpiąć pomiędzy wymiarem oczekiwanej wartości biznesowej, skomplikowania procesów transformacyjnych i technologicznych, a złożonością regulacji oraz zaleceń prawnych dotyczących przetwarzania danych w chmurze. 

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Raport Specjalny | Nowe Technologie – Asseco Poland | Jak zarządzać innowacją w bankach?

Stopień cyfryzacji polskiego sektora bankowego przekracza średnią światową. Jak wynika z raportu Deloitte „Digital Banking Maturity 2022”, aż sześć polskich banków zalicza się do grona cyfrowych liderów. Obecnie jednak trudna i niepewna sytuacja gospodarcza sprawia, że biznes niezwykle ostrożnie podejmuje decyzje o wydatkach na innowacje technologiczne. Przede wszystkim konieczne jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania już wdrożonych rozwiązań, a to oznacza, że decydując się na nowe inicjatywy, trzeba będzie skupić się na tych najważniejszych. W tych realiach biznesowych należy postawić pytanie – na ile szybko polskie banki będą kreowały innowacje i przeprowadzały zmiany optymalizacyjne w modelu operacyjnym?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/07

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | ASSECO POLAND | ARCHITEKTURA KLUCZOWA DLA SYSTEMÓW IT (CZ. II) Czy porządek w architekturze IT daje korzyść w użyteczności?

Model BIAN szczególnie przyczynił się do sukcesu projektów bankowości otwartej. Dobrymi przykładami są Open Bank Project w Anglii lub Unified Payments Interface w Indiach. Określenie jednolitych opisów interfejsów, wspólnego modelu referencyjnego w postaci krajobrazu usług i taksonomii ułatwiło współpracę wielu banków i pozwoliło realizować nadrzędne cele, często wykluczając wzajemną konkurencję.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Asseco Poland | Architektura kluczowa dla systemów IT (cz.1)

Systemy IT, podobnie jak miasta, osiedla mieszkalne czy domy powinny mieć swoją architekturę, która pełni funkcję porządkującą. Czy porządek jest niezbędny, szczególnie w relacji do wysiłku potrzebnego na jego zaprowadzenie? Co nadaje istotności organizacyjnej poszczególnym wymiarom biznesowym i operacyjnym powstającej lub istniejącej firmy komercyjnej?

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1