Autor: Grzegorz Maliszewski

Grzegorz Maliszewski
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Podwyżki stóp procentowych, wysoka inflacja, przyzwoity wzrost gospodarczy; prognozy ekonomiczne Banku Millennium

Rok 2021 był rokiem dynamicznego odbicia gospodarki po pandemicznym szoku. Według wstępnych danych GUS, dynamika PKB w całym mienionym roku wyniosła 5,7%. Wynik ten przebił nawet najbardziej optymistyczne prognozy z początku minionego roku. Polska gospodarka powróciła do poziomu sprzed wybuchu pandemii już po 2 kw. 2021. To dwa kwartały wcześniej niż gospodarka całej Unii Europejskiej. Gospodarka napędzana była przez konsumpcję prywatną oraz nadbudowę zapasów. Należy jednak zauważyć, że silniej od oczekiwań rosły też inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe. Pomimo utrzymującej się niepewności inwestycje dużych przedsiębiorstw wzrosły w okresie styczeń-wrzesień ubiegłego roku o 11,6% r/r nominalnie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Grzegorz Maliszewski - Bank Millennium
Komentarze ekspertów | Mój plan emerytalny

Co Polacy myślą o PPK? Badanie Banku Millennium

Jak wynika z badania, przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie Banku Millennium, 73% Polaków wie, czym są Pracownicze Plany Kapitałowe. Okazuje się jednak, że tylko 44% z nich otrzymało informacje o programie od swoich pracodawców. Co zaskakujące, aż 41% Polaków za najważniejszą zaletę PPK uważa możliwość dziedziczenia zgromadzonych środków, a tylko 6% powiększenie przyszłej emerytury.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1