Autor: Dr Zbigniew R. Wierzbicki

NBS 2017/05

Banki i klienci – ochrona danych: GDPR – zmiana regulacji w zakresie ochrony danych osobowych z innej perspektywy

Polskie banki spółdzielcze kolejny raz są zmuszane do podejmowania nowych wyzwań regulacyjnych. Intensyfikacja zmian prawnych przy jednoczesnym liberalizowaniu dostępu do rynku usług finansowych dla podmiotów nie obejmowanych nadzorem ostrożnościowym grozi nie tylko zmniejszeniem konkurencyjności banków, ale także stwarza zagrożenia dla ich klientów. Jednocześnie rosnąca skala ryzyka regulacyjnego prowadzi do wzrostu kosztów regulacyjnych i zwiększa ryzyko operacyjne banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1