Artykuł sponsorowany: Oracle Exadata w sektorze finansowym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Obyś żył w ciekawych czasach - to stare chińskie powiedzenie dobrze obrazuje sytuację wielu działów IT w organizacjach finansowych: rynek, klienci oraz własna firma wciąż wymuszają zmiany w elastyczności i efektywności ich działania.

Michał Jerzy Kostrzewa

Rosnąca liczba klientów, różnorodność oferowanych produktów, wygoda, szybkość i bezpieczeństwo ustawiają wysoko poprzeczkę dla służb IT. Także zmienna sytuacja ekonomiczna oraz silna konkurencja wymagają ulepszeń istniejących systemów i sposobów ich funkcjonowania. Ograniczone budżety wymuszają optymalizację, podwyższenie efektywności – tak w obszarze wykorzystania technologii (sprzęt, oprogramowanie), jak i zasobów ludzkich (personel, wiedza).

Wyzwania dla IT w organizacjach Maksymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów obliczeniowych to idea promowana od wielu lat (konsolidacja, wirtualizacja) – obecnie nabiera cech imperatywu i staje się wiodącą siłą przy tworzeniu planów modernizacji i rozwoju IT. Efektywność, mierzona jako średnie wykorzystanie zasobów informatycznych, może być dobrym wskaźnikiem dla decyzji o utrzymaniu istniejącej infrastruktury bądź impulsem do modyfikacji dla osiągnięcia lepszych rezultatów niższym kosztem.

Ważną wytyczną modernizacji IT jest obniżanie kosztów. Dla niektórych organizacji to minimalizacja wydatków operacyjnych (np. automatyzacja zarządzania), gdy dla innych kluczowa będzie minimalizacja wydatków inwestycyjnych – nawet kosztem podwyższenia wydatków operacyjnych.

Kolejne wyzwanie to uelastycznienie działań IT; wdrożenie nowego systemu ma być błyskawiczne i bezobsługowe – zaś wymiana informacji pomiędzy nowym a istniejącymi systemami nie powinna mieć ograniczeń.

Przy szybko zmieniającej się ofercie produktowej oraz powszechnych metodach dostępu do danych (urządzenia mobilne) szczególnie istotna staje się skalowalność. Jednak musi ona opierać się na racjonalnych podstawach – zapewne na puli współdzielonych zasobów umożliwiających elastyczny i płynny przydział mocy obliczeniowej oraz wzrost pojemności.

Kolejny czynnik: bezawaryjna praca systemów, to dziś konieczność – tak dla nowych, jak i istniejących systemów. To także ochrona danych, zarówno przed zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz, jak i z wewnątrz organizacji.

Metody postępowania

Jakkolwiek żadne z omawianych zagadnień nie jest nowością, nowym aspektem jest ich połączenie oraz presja na to, aby wszystkie zostały jak najszybciej zaadresowane.

Standaryzacja przez ograniczenie ilości obsługiwanych konfiguracji pozwala mniejszej grupie pracowników IT sprawniej zarządzać systemami; to pierwszy krok umożliwiający wdrażanie kolejnych zmian.

Skonsolidowana, współdzielona infrastruktura umożliwia dynamiczny przydział mocy obliczeniowych dla systemów w czasie („CPU overbooking”) na miarę ich potrzeb i w oparciu o żądane SLA, czyli efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów IT.

Wirtualizacja – jak pokazuje praktyka, nie jest uniwersalnym rozwiązaniem problemów efektywności zwłaszcza w odniesieniu do baz danych (mniejsza wydajność operacji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI