Aplikacja Nasza Kasa udostępnia dane finansowe każdej gminy w Polsce!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budzet.kalkulacje.250x166.gifAplikacja Nasza Kasa powstała dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć skąd pochodzą i na co są wydatkowane pieniądze z budżetów samorządów gminnych. To nowe, oryginalne narzędzie do zdobywania informacji i analiz, przeznaczone dla lokalnych aktywistów, krytyków gminnych samorządów, pasjonatów budżetowania czy po prostu osób, które lubią wiedzieć, co się w ich społeczności dzieje. Serwisem zarządza Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Dzięki aplikacji Nasza Kasa można uzyskać następujące informacje:

  • jak dochody i wydatki danej gminy zmieniały się w czasie?
  • jakie jest zadłużenie gminy?
  • jaką część przychodów gminy stanowią np. wpływy z podatków?
  • na co gmina wydała w ostatnim roku najwięcej?

Aplikacja naszakasa.org.pl pozwala na poznanie struktury budżetu poszczególnych gmin, a także prześledzenie zmian, jakie w tej strukturze zachodziły w czasie. Pod kątem tych funkcji stworzone są wszystkie dostępne w niej wizualizacje. Za to w serwisie mojapolis.pl, te same dane można zobaczyć na raz dla wszystkich gmin w Polsce – na mapach, wykresach i w tabelach.

Dane prezentowane w Naszej Kasie pochodzą z Ministerstwa Finansów. Zastosowane w aplikacji klasyfikacje wydatków i źródeł finansowania samorządów bazują na szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ale nie stosują jej w sposób dosłowny. Zaproponowane grupowania dochodów i wydatków samorządów są autorską propozycją twórców aplikacji, której stworzenie było podyktowane chęcią maksymalnego przybliżenia danych o finansach samorządów lokalnych osobom niezajmującym się nimi na co dzień. Szczegółowa informacja o relacjach miedzy klasyfikacją stosowaną w aplikacji, a szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych została opisana i udostępniona zostanie w najbliższym czasie w Słowniku pojęć.

Dane prezentowane w aplikacji dotyczą zamkniętego roku budżetowego i przedstawiają zarówno wydatki planowane, jak i rzeczywiste. Dlatego strukturę budżetu można obejrzeć dla roku poprzedniego i wcześniejszych, a nie bieżącego.

Aplikacja jest udostępniona w wersji beta i może nie być wolna od błędów. Tworcy aplikacji zwracają się z prośbą o przesyłanie informacji o niedoskonałościach na adres: www@mojapolis.pl.

Źródło: www.naszakasa.org.pl