Anna Milewska p.o. prezesa Skarbiec TFI

Anna Milewska p.o. prezesa Skarbiec TFI
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada nadzorcza Skarbiec Holding zdecydowała o odwołaniu Ewy Radkowskiej-Świętoń z funkcji prezesa Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) i oddelegowaniu swojego członka - Anny Milewskiej do czasowego wykonywania czynności prezesa tej spółki na czas oznaczony do 15 marca br.

Rada nadzorcza Skarbiec Holding zdecydowała o odwołaniu Ewy Radkowskiej-Świętoń z funkcji prezesa Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych #SkarbiecTFI

„Rada nadzorcza podjęła w dniu 21 stycznia 2019 r. następujące uchwały:

1. uchwałę o odwołaniu pani Ewy Radkowskiej-Świętoń pełniącej funkcję prezesa zarządu Towarzystwa ze składu zarządu Towarzystwa z dniem podjęcia uchwały,

2. uchwałę o odwołaniu Pana Dariusza Laska pełniącego funkcję członka zarządu Towarzystwa ze składu zarządu Towarzystwa z dniem podjęcia uchwały,

3. uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Stupnickiego do składu zarządu Towarzystwa i powierzenie mu funkcji członka zarządu Towarzystwa z dniem podjęcia uchwały,

4. uchwałę w sprawie delegowania członka rady nadzorczej Towarzystwa w osobie pani Anny Milewskiej do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Towarzystwa z dniem podjęcia uchwały, na czas oznaczony do dnia 15 marca 2019 roku.

Ewa Radkowska-Świętoń złożyła rezygnację z funkcji prezesa Skarbiec Holding

Rada nadzorcza Skarbiec Holding 20 grudnia ub.r. podjęła decyzję o odwołaniu Andrzeja Sołdka z funkcji wiceprezesa Skarbiec Holding. Jednocześnie Ewa Radkowska-Świętoń złożyła rezygnację z funkcji prezesa Skarbiec Holding. Tego samego dnia RN zdecydowała o powołaniu członka rady nadzorczej w osobie Anny Milewskiej do wykonywania czynności członka zarządu spółki na czas oznaczony do dnia 15 marca 2019 roku.

Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 i zajmuje na rynku krajowym 5. miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem w Polsce i jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.

Źródło: ISBnews