Anna Machnikowska

Anna Machnikowska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

PZU S.A.

W Radzie Nadzorczej od 15 lutego 2024 roku.

Absolwentka kierunku prawo na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk prawnych (2000 r.), następnie doktor habilitowany nauk prawnych (2011 r.), aplikacja sądowa (egzamin sędziowski 1994 r.), aplikacja radcowska (egzamin radcowski i wpis na listę radców prawnych 1996 r.)

Od 2012 r. kierownik Katedry postępowania cywilnego na Uniwersytecie Gdańskim, w latach 2012-2019 prorektor ds. kształcenia, w latach 2021-2024 członek Rady Uczelni Uniwersytetu Gdańskiego.

Wykonuje także zawód radcy prawnego, od 2022 r. jest też arbitrem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, od 2004 r. pełni funkcje w radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym realizowanych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

W latach 2020-2022 członek (2022 r. – przewodnicząca) Komitetu Polityki Naukowej.