Anna Kowalik

Anna Kowalik
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Sekretarz Rady Nadzorczej

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. Od 1996 r. zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku radcy prawnego w Departamentach Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego.

Pani Anna Kowalik jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Radca prawny po ukończeniu aplikacji radcowskiej w Warszawie z wieloletnim doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pełniła funkcję dyrektora Biura Prawnego w Ministerstwie Energii oraz Zastępcy Departamentu Prawnego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa handlowego, spółek publicznych oraz ekonomii. Wykładowca prawa handlowego na szkoleniach dla kadry menadżerskiej i dla kandydatów na członka rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pełniła funkcje w radach nadzorczych min. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A, Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. Zakłady Chemiczne Rudniki S.A. Metalplast Złotów S.A., Pełnomocnika Wspólnika w Fabryce Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Anna Kowalik jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Aktywów Państwowych.