Anita Elżanowska

Anita Elżanowska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

PZU S.A.

W Radzie Nadzorczej od 15 lutego 2024 roku.

Adwokatka, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Posiada ponad 23 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego oraz w administracji publicznej.

W ramach własnej kancelarii adwokackiej świadczy usługi doradztwa prawnego odnoszące się m.in. do procedur zakupowych, obsługi korporacyjnej oraz umów. Świadczyła usługi dla przedsiębiorców, w tym największych spółek z udziałem skarbu państwa, międzynarodowych korporacji jak i podmiotów z sektora MŚP, uczelni wyższych, samorządów i jednostek administracji.

Wspiera przedsiębiorców w opracowaniu / weryfikacji oraz stosowaniu transparentnych, konkurencyjnych procedur. Łączy prawne aspekty stosowania procedur z realizacją celów biznesowych procesu zakupowego.

Sporządza / weryfikuje projekty umów, a także doradza na etapie realizacji umów. Obsługuje spory sądowe i pozasądowe.

Obsługuje projekty współfinansowane ze środków UE, w tym świadczy usługi na etapie kontroli tych projektów.

Prowadziła projekty jako ekspert Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD).

Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za kontrolę oraz współpracę międzynarodową.

Były Dyrektor Biura Przetargów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o., gdzie opracowała i wdrożyła wewnętrzne procedury zakupowe oraz odpowiadała za procesy zakupowe i inwestycyjne.

W latach 2000-2007 pracowała w Urzędzie Zamówień Publicznych, początkowo w Departamencie Prawnym, a następnie, w latach 2004 – 2007, na stanowisku Dyrektora Departamentu Kontroli, w tym od 2003 roku urzędnik służby cywilnej.

Były wykładowca akademicki w Szkole Głównej Handlowej (studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami UE) oraz na Wydziale Prawa SWPS.

Prelegent wielu konferencji, w tym międzynarodowych.

Autorka wielu publikacji dotyczących zamówień publicznych.