Andrzej Kapała

Andrzej Kapała
Andrzej Kapała, PKN ORLEN S.A.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

PKN ORLEN S.A.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem a także podyplomowych studiów: zarządzania finansami, rachunkowości przedsiębiorstw oraz zarzadzania kadrami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Ukończył także studia Executive Master of Business Administration w Szkole Głównej Menedżerskiej. Przez 10 lat pracował w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej gdzie będąc dyrektorem oddziału we Wrocławiu koncentrował się na doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych w obszarze strategii zarządzania i planowania finansowego. Przez wiele lat realizował projekty doradcze dla spółek prywatnych i komunalnych w obszarze analiz inwestycyjnych i finansowych oraz zarządzania projektami a także restrukturyzacji i standaryzacji procesów biznesowych. Autor kilkudziesięciu studiów wykonalności i biznes planów dla inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów doradczych w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw (projekty dotyczące rozwoju parków technologicznych i przemysłowych, gospodarki wodno – ściekowej, społeczeństwa informacyjnego).

Od 2012 r. będąc Dyrektorem Biura Administracji w PKO Banku Polskim zarządza ok. 300 nieruchomościami z zasobu Banku oraz kilkudziesięcioma projektami inwestycyjnymi rocznie. Nadzoruje także standaryzację procesów biznesowych w obszarach: zarzadzania nieruchomościami i projektami oraz zabezpieczeń technicznych oddziałów Banku.

Źródło: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. / PKN ORLEN