Andrzej Grzegorz Matysiak

Andrzej Grzegorz Matysiak
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Sekretarz Rady Nadzorczej

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wykształcenie:

 • 2009 tytuł doktora nauk leśnych SGGW, Wydział Leśny SGGW
 • 2003 Ministerstwo Skarbu – pozytywnie zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
 • 2002 Studia Podyplomowe „Organizacja i zarządzanie”, Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska
 • 2001 Studia Podyplomowe „Ocena i wycena zasobów przyrodniczych”, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
 • 1990 Studia Podyplomowe „Produkcyjność Lasu”, Wydział Leśny SGGW
 • 1986 Studia wyższe magisterskie, Wydział Leśny SGGW

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2016 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A. – wiceprzewodniczący
 • Od 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu – dyrektor
 • 2015 – 2019 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – członek rady nadzorczej
 • 2007 – 2014 Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu – członek Rady Nadzorczej
 • 2008 – 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu – naczelnik
 • 2006 – 2008 BOŚ S.A. – członek Rady Nadzorczej
 • 2005 – 2007 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – dyrektor generalny Lasów Państwowych
 • 2002 – 2005 Nadleśnictwo Dobieszyn – inżynier nadzoru
 • 1998 – 2002 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu – zastępca dyrektora
 • 1994 – 1998 Urząd Miasta w Białobrzegach – burmistrz
 • 1986 – 1994 Nadleśnictwo Dobieszyn – nadleśniczy terenowy, zastępca nadleśniczego

Według złożonego oświadczenia p. Andrzej Grzegorz Matysiak, poza wyżej wskazaną działalnością:

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Źródło: Bank Ochrony Środowiska / BOŚ Bank