Alior Bank: obniżka stóp procentowych spowoduje spadek wyniku netto grupy o 27 – 35 mln zł kwartalnie

Alior Bank: obniżka stóp procentowych spowoduje spadek wyniku netto grupy o 27 – 35 mln zł kwartalnie
Alior Bank - Oddział w Gdańsku (fot. Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Alior Bank szacuje, że obniżka stóp proc. spowoduje spadek wyniku netto grupy o 27-35 mln zł kwartalnie - podał bank w komunikacie.
.@AliorBankSA spodziewa się obniżenia aktywności klientów, pogorszenia ich sytuacji finansowej i niższej sprzedaży produktów finansowych #AliorBank #StopyProcentowe #RPP

„Decyzje Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 r. o obniżce stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt. proc., tj. do poziomu 1,00 proc. oraz Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 0,5 proc. spowodują obniżenie wyniku netto Grupy kapitałowej banku o około 27-35 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM o 0,18 – 0,24 pkt. proc. p.a.” – napisano.

Czytaj także: Obniżka stóp procentowych: wynik netto Banku Pekao za 2020 r. będzie niższy o ok. 200 – 250 mln zł >>>

Wskaźniki płynności pozostają na bezpiecznych poziomach

Alior Bank podał, że jego sytuacja płynnościowa jest ściśle monitorowana, a wskaźniki płynności pozostają na bezpiecznych poziomach. Pozycja kapitałowa pozostaje niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostają na stabilnym wysokim poziomie, pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulacyjnymi.

W związku z obniżeniem przez Ministra Finansów, rozporządzeniem z dnia 18 marca 2020 r. bufora ryzyka systemowego do 0 proc., minimalne wymagania regulacyjne wobec współczynników kapitałowych banku oraz grupy uległy obniżeniu o 3 p.p., co zwiększa bufor kapitałowy banku do łącznej wartości około 2,7 mld zł według stanu na koniec lutego 2020 roku.

Spodziewane obniżenia aktywności klientów

Ze względu na obniżenie aktywności gospodarczej w Polsce, Alior Bank spodziewa się obniżenia aktywności klientów, pogorszenia ich sytuacji finansowej i niższej sprzedaży produktów finansowych.

Bank planuje podjąć działania mające na celu ograniczenie wpływu wspomnianych czynników na wyniki finansowe kontynuując realizację strategii „Więcej niż bank”.

Źródło: PAP BIZNES