Aleksandra Łukasiewicz: Nasze rekomendacje dedykujemy doradcom kredytowym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

lukasiewicz.aleksandra.01.400x217Wypowiedź dla aleBank.pl: Aleksandra Łukasiewicz - Doradca Zarządu, Związek Firm Doradztwa Finansowego

Maciej Małek: Czy jest tak, że wdrożenie rekomendacji możemy traktować jako element, który będzie sprzyjał implementacji dyrektywy w praktyce rynkowej?

Aleksandra Łukasiewicz: Implementacja dyrektywy leży po stronie Ministerstwa Finansów. Rekomendacja jest stanowiskiem środowiska zarówno firm doradztwa finansowego jaki i bankowego. Możemy tylko mieć nadzieję, że nasze stanowisko zastanie potraktowane jako kodeks dobrych praktyk wart uwagi i uwzględnienia w oficjalnym wdrożeniu i implementacji Dyrektywy MCD.

MM: W swoim wystąpieniu wskazywała pani na relacje pomiędzy doradztwem a pośrednictwem. W czyim interesie występuje doradca? Do kogo adresujemy rekomendacje? Jak powinna być budowana relacja pomiędzy doradcą a klientem?

AŁ: Rekomendacja jest adresowana do doradców kredytowych, czyli osób, które wykonują funkcję pośrednictwa kredytowego, czyli administracyjne czynności związane ze złożeniem wniosku, zaprezentowaniem oferty danego banku, ale pomagają także w wyborze pomiędzy dostępnymi u tego doradcy instytucjami, czy w wyborze pomiędzy ratą równą, malejącą, okresem kredytowania, decyzją jak duży powinien być wkład własny. Uważamy, że ciężko być pośrednikiem kredytowym nie świadcząc usługi doradczej, co de facto wymusza wyższy poziom kompetencji pośredników kredytowych niż zakładałaby sama dyrektywa. Może to częściowo wynikać ze specyfiki rynku polskiego, tego, jak się rynek doradztwa i pośrednictwa ukształtował. W przypadku doradcy kredytowego powinien on reprezentować interes klienta. Jest on przedłużeniem banku od strony prawnej, zastępuje pracownika bankowego plus świadczy usługę dodaną – porównania, wyjaśnienia, pomocy w wyborze. Interes klienta i wybór najlepszej oferty dla niego powinien przyświecać doradcy w jego pracy. Jeśli patrzymy na zawód doradcy jako długoterminowy, długofalową współpracę z klientem, czy chociażby źródło kolejnych klientów w postaci poleceń to działanie na korzyść klienta wydaje się naturalne i powinno być podstawową wartością poprawnie postępujących doradców.

MM: Rekomendacje opracowali państwo razem ze Związkiem Banków Polskich. Jak zatem to, co będą rekomendowali doradcy klientowi przełoży się, i czy w ogóle będzie miało wpływ na praktykę bankową?

AŁ: Po stronie praktyki bankowej wiele się nie zmieni. Doradca obsługuje klienta w pewnych kwestiach administracyjnych. Wybór oferty i front obsługi znajdują się u doradcy kredytowego pracującego w firmie doradczej, czy firmie pośrednictwa. Tutaj dostrzegaliśmy największą potrzebę standaryzacji usługi. Doradca bankowy podlega pod szereg procedur wewnętrznych, pod szereg zapisów prawa bankowego, jego działalność jest zdecydowanie bardziej uregulowana i restrykcyjna, niż działalność doradcy kredytowego. Mamy nadzieję, że w tym aspekcie nastąpią największe zmiany, szczególnie w firmach, które do tej pory działały w sposób nie do końca zgodny ze standardem i rekomendacją. Mamy też nadzieję, że klienci świadomie będą wymagać postępowania w ten określony sposób.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Aleksandra Łukasiewicz: Nasze rekomendacje dedykujemy doradcom kredytowym

www.aleBank.pl