Gryz Aldona

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gryz.aldona.131x178Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim oraz Polsko-Francuskich Podyplomowych Studiów Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Lyon III.

Od 1998r. związana z PKO Bankiem Polskim. Ekspert w zakresie płatności międzynarodowych, w szczególności w zakresie rozwiązań obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej. Brała udział w pracach Grupy roboczej przy European Payments Council w Brukseli (SPS WG) mających na celu tworzenie jednolitego obszaru płatności w ramach Unii Europejskiej, m.in. poprzez wypracowanie jednolitych, spójnych zasad realizacji płatności, znajdujących odzwierciedlenie zarówno w treści umów przystąpienia do wypracowanych Schematów, jak i standardach technicznych.

Obecnie kontynuuje zaangażowanie w tworzenie SEPA (Jednolitego Obszaru Płatności w Euro) jako Przedstawiciel PKO Banku Polskiego w Plenum Europejskiej Rady ds. Płatności.

Aktywnie uczestniczy w pracach polskiego środowiska bankowego na forum Związku Banków Polskich, w tym w zakresie implementacji dyrektyw Unii Europejskiej do ustawodawstwa polskiego oraz implementacji rozwiązań Schematów SEPA, m.in. jako przewodnicząca Grupy ds. Polecenia Przelewu SEPA.