Aktywny portfel leasingowy rośnie szybciej niż rynek kredytów inwestycyjnych

Aktywny portfel leasingowy rośnie szybciej niż rynek kredytów inwestycyjnych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rynek leasingu w Polsce w pierwszej połowie br. (1H 2017) wciąż rozwijał się bardzo dynamicznie. Wartość sfinansowanych aktywów sięgnęła 31,8 mld złotych. Roczne tempo wzrostu wyniosło aż 11,6 proc., dwucyfrowa wartość dynamiki przyrostu jest obecna już dziewiąty kwartał z rzędu.

Rozwojowi polskiego rynku leasingu sprzyja poprawiająca się koniunktura w kraju, w tym wysoki popyt konsumpcyjny, oraz stabilny wzrost gospodarczy w strefie euro.

– Trend ten powinien utrzymać się w kolejnych miesiącach. Przewidujemy utrzymanie w br. tempa wzrostu leasingowanych aktywów na poziomie około 15 proc. Zależność jest przy tym dwukierunkowa. Rozwijający się rynek leasingu sprzyja przewidywanemu przyspieszeniu tempa wzrostu gospodarczego Polski przy umiarkowanym wzroście inwestycji publicznych i prywatnych, mówi Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing.

Leasing odpowiada na bardzo istotną potrzebę rynku, zwłaszcza firm o obrotach do 5 mln złotych. Według analizy przeprowadzonej przez Zespół Analiz Rynku i Konkurencji PKO Banku Polskiego, od kilku lat maleje udział kredytu w finansowaniu przedsiębiorstw. W najbliższych miesiącach zaledwie co czwarte z nich planuje zaciągnąć dług w banku, aby pozyskać środki na nowe inwestycje. Aktualnie obserwuje się wysokie wykorzystanie przez firmy mocy produkcyjnych, przy najniższym od dekady tempie odnawiania majątku. W tej sytuacji dynamicznie rozwijają się alternatywne wobec kredytu źródła finansowania. Jednym z podstawowych jest leasing.

Podobnie jak w trzech ostatnich latach, również w 1H 2017 aktywny portfel leasingowy rósł dynamiczniej niż rynek kredytów inwestycyjnych. Ta tendencja, mimo pewnego wyhamowania w 2Q, powinna się utrzymać. Sytuacji nie zmieni raczej zapowiadane przez niektóre banki, pierwsze od roku lekkie złagodzenie polityki kredytowej wobec małych i średnich przedsiębiorstw.

– Firmy coraz chętniej korzystają z leasingu ponieważ jest to rozwiązanie przynoszące im wiele korzyści. Małe przedsiębiorstwa nie dysponują wystarczającym kapitałem, który mogłyby przeznaczyć na rozpoczęcie czy rozwój biznesu. Leasing daje im swobodę działania. Dzięki naszemu kapitałowi, doświadczeniu biznesowemu, automatyzacji procesów i uproszczonym procedurom przyznanie finansowania przebiega bardzo szybko. Przedsiębiorca przechodzi krótką weryfikację, podkreśla Andrzej Krzemiński.

Najczęściej w 1H 2017 leasingowane były pojazdy lekkie – samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony. Ten segment odpowiadał za niemal połowę (44 proc.) sfinansowanych aktywów, które w tym przypadku wyniosły 14,1 mld złotych. W porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku (r/r) jest to wzrost o 17,4 proc. Wraz z rosnącą świadomością klientów należy spodziewać się zmiany struktury leasingu w kierunku bardziej zrównoważonej. Wciąż dynamicznie rozwijało się finansowanie maszyn i urządzeń. W ich przypadku rynek leasingu wzrósł w 1H 2017 o 20,5 proc. – do 8,1 mld złotych. Wzrost dotyczył zwłaszcza maszyn rolniczych oraz tych  wykorzystywanych do produkcji tworzyw sztucznych i obrabiania metalu. Marginalny udział ma leasing nieruchomości i IT, natomiast segment pojazdów ciężkich – takich jak samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy czy autobusy – odnotował regres o 2,4 proc. r/r.

W perspektywie krótko- i średniookresowej rynek leasingu powinien utrzymać dwucyfrowe tempo rozwoju. Sprzyjać mu będą większa absorpcja środków z funduszy unijnych, dobra sytuacja finansowa spółek leasingowych, w tym lidera – PKO Leasing oraz wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach (w warunkach zwiększonego popytu na produkty i usługi). Duże znaczenie ma kondycja firm oraz ich ocena perspektyw rozwoju. Jest ona pozytywna. Przedsiębiorstwa optymistycznie oceniają sytuację w kraju, własne plany sprzedaży oraz zatrudnienia, a także dynamikę inwestycji.

PKO Leasing