Akceptacja Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie subwencji oświatowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nauczyciel.250xSenacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wypowiedziała się pozytywnie o ustawie budżetowej na 2012 rok, a tym samym o kwotach przeznaczonych w niej na działania edukacyjne. Subwencja oświatowa na 2012 rok ma wynieść 38 mld 711 mln zł, czyli ma być wyższa od ubiegłorocznej o 1 mld 786 mln zł.

Zwiększenie wysokości subwencji o 4,8 proc. ma związek z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli, która już nastąpiła (7 proc.) oraz tą, która będzie obowiązywać od września br. (3,8 proc.).

Wśród rezerw celowych na 2012 rok w budżecie znalazły się następujące punkty:

  • rezerwa na realizację rządowego programu „Radosna szkoła” – wynosząca 200 mln zł;
  • rezerwa na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym na program „Wyprawka szkolna” – 505 mln zł;
  • rezerwa na dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty – 11,9 mln zł;
  • rezerwa na stypendia premiera dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 11 mln zł;
  • rezerwa na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez administrację rządową – 12,4 mln zł;
  • rezerwa na pilotaż wieloletniego programu rządowego „Cyfrowa szkoła” – 50 mln zł;
  • rezerwa na zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu planowanego zwiększenia wzrostu składki rentowej po stronie pracodawcy, czyli w przypadku większości nauczycieli po stronie samorządów – 450 mln zł.

Podczas posiedzenia 15 lutego 2012 roku ustawę budżetową na 2012 roku będzie analizował Senat.

źródło: www.samorzad.infor.pl