ARP będzie wspierać rozwój przedsiębiorczości w Łomży

ARP będzie wspierać rozwój przedsiębiorczości w Łomży
By Patryk Korzeniecki, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2580457
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisała z przedstawicielami miasta Łomża oraz gminy Łomża porozumienie o współpracy, podała Agencja. Instytucje będą wspólnie działać na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a umowa jest realizacją pierwszej fazy projektu ARP, który zakłada zwiększenie wykorzystania potencjału małych i średnich miast.

#ARP będzie działać na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w Łomży #Łomża #przedsiębiorcy

„W tym roku Łomża obchodzi 600-lecie nadania praw miejskich. To doskonała okazja na podsumowania, ale także na spojrzenie w przyszłość i poszukiwanie nowych możliwości rozwoju miasta i gminy. Dostrzegliśmy ten potencjał, czego efektem jest podpisane dzisiaj porozumienie. Agencja Rozwoju Przemysłu to rozpoznawalna marka z doświadczeniem we wspieraniu projektów inwestycyjnych i innowacji. Chcemy się tą wiedzą dzielić, żeby popularyzować miejsca takie jak Łomża. 'Małe ojczyzny’ mają jeszcze sporo niewykorzystanych atutów, tylko dlatego, że przedsiębiorcom brakuje o nich wiedzy. Nasza współpraca pozwoli to zmienić” – powiedział prezes ARP Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Łomża chce przygotować tereny inwestycyjne

W ramach porozumienia miasto Łomża chce przygotować tereny inwestycyjne pod zabudowę produkcyjno-usługową oraz objąć nowe tereny miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina oprócz przygotowania terenów pod inwestycje deklaruje również wsparcie administracyjne, techniczne i doradcze. Działania te pozwolą odpowiedzieć na oczekiwania inwestorów, którym zależy na przygotowanej infrastrukturze. ARP będzie patronować wszystkim tym procesom oraz informować przedsiębiorców o ofercie inwestycyjnej dostępnej w mieście i gminie Łomża, podano także.

Aktywizacja małych i średnich miast

„Łomża będzie także jedną z pierwszych lokalizacji, które rozpoznawane są przez ARP w celu aktywizacji małych i średnich miast. ARP stawia sobie za zadanie wykorzystanie zainteresowania przedsiębiorców powierzchniami biurowymi z dobrą infrastrukturą komunikacyjną i na znacznie lepszych warunkach użytkowania. Takie działania pozwolą na zmniejszenie bezrobocia oraz odpływu mieszkańców ze średnich miast. To szczególnie ważne w podregionie łomżyńskim, w którym cały czas bez pracy jest ponad 6,5 tys. osób z wykształceniem wyższym i średnim. Są to potencjalne kadry dla firm sektora nowoczesnych usług biznesowych” – czytamy także.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan.

Źródło: ISBnews