Adam Dudek

Adam Dudek
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bank BPS

Grupa BPS

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2017 r. wybrano Radę Nadzorczą Banku BPS S.A. na kadencję obejmującą lata 2017-2021.