9 mld euro na programy operacyjne wraca do kraju

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.02.250xUnia Europejska współfinansuje w Polsce bardzo dużo regionalnych inwestycji. Poszczególne województwa do końca marca złożyły do Brukseli wnioski o zwrot 8,09 mld euro. Pieniądze te zostały wydane na inwestycje, współrealizowane przez UE w ramach regionalnych programów operacyjnych.

1,49 mld euro to kwota, która wcześniej została wypłacona na zaliczki. Do dziś zwrócona została już kwota 7,66 mld euro, co razem z zaliczkami daje kwotę 9, 15 mld euro. Stanowi to ponad połowę aktualnego budżetu województw.

Województwo śląskie i kujawsko-pomorskie otrzymały już całość zwrotów z UE. Pozostałe województwa czekają jeszcze na 428 mln euro zwrotu. Największe kwoty trafiły na Śląsk, do Wielkopolski i na Mazowsze. Te trzy regiony otrzmały z UE kwotę ponad 800 mln euro każdy.

Analiza dofinansowań w stosunku do wysokości budżetów regionów plasuje województwo opolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i lubuskie w czołówce. Otrzymały one dotacje w wysokości odpowiednio: 67,65 proc., 65,42 proc., 61,86 proc., 61,20 proc. swoich budżetów.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl