53 uroczystość wręczenia Certyfikatów ZBP

53 uroczystość wręczenia Certyfikatów ZBP
logo zbp
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Musimy być otwarci na proces ustawicznego kształcenia - z takim przesłaniem prezes Związku Banków Polskich dr Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił się do bankowców, przybyłych na 53. już uroczystość wręczenia Certyfikatów Związku Banków Polskich, przyznawanych w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Tym razem 88 pracowników banków otrzymało stopnie zawodowe Dyplomowanego Pracownika Bankowego oraz - po raz pierwszy w historii systemu - Senior Managera ds. Zarządzania Procesami i Jakością.

#KrzysztofPietraszkiewicz zaapelował do bankowców o zwiększenie zaangażowania w przedsięwzięcia edukacyjne #ZBP

Prezes ZBP podkreślił, że wielotysięczne już grono posiadaczy stopni zawodowych udokumentowanych Certyfikatem ZBP stanowi trzon kadry polskiego sektora bankowego. Przypomniał również, iż uzyskany dyplom jest nie tylko niekwestionowanym wyznacznikiem prestiżu i ukoronowaniem dotychczasowych starań, ale przede wszystkim zachętą do dalszego dokształcania się i podnoszenia swych kwalifikacji. Współczesny świat zmienia się bowiem niezwykle dynamicznie, a technologie rewolucjonizujące całe sektory gospodarki nierzadko pojawiają się i zdobywają ogólnoświatową popularność na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy. Poważnym wyzwaniem dla sektora bankowego pozostaje również permanentna i często nieprzewidywalna zmienność przepisów prawa i regulacji nadzorczych. – Mówi się wręcz o przemyśle regulacyjnym – podkreślił dr  Pietraszkiewicz. W ferworze owej produkcji nowych aktów prawnych ich twórcy nierzadko zapominają o stosowaniu zasady proporcjonalności, przez co niewielkie banki spółdzielcze muszą zmagać się na przykład ze sprawozdawczością właściwą dla wielkich korporacji obracających miliardami złotych. Prezes ZBP przypomniał, że w niektórych małych instytucjach finansowych tworzone są specjalne zespoły, których jedynym celem jest obsługa zobowiązań nakładanych przez kolejne regulacje. – Chcielibyśmy, by role koordynatora wzięły na siebie banki zrzeszające. Pozwoli to na uwolnienie lokalnych instytucji finansowych od szeregu uciążliwych czynności – zaznaczył dr Pietraszkiewicz.  Poważnym problemem pozostaje również narastające zagrożenie ze strony coraz lepiej zorganizowanych, globalnych grup cyberprzestępców, których działalności szczególnie boleśnie doświadczają niewystarczająco świadomi użytkownicy bankowości elektronicznej.

Wszystkie te procesy przyczyniają się do istotnych zmian wewnątrz samego sektora bankowego, jak również i na rynku finansowym. – Bez wątpienia będziemy obserwować postępującą koordynację a czasami i konsolidację w sektorze. Nie brakuje opinii, że mniejsze instytucje będą musiały się wyspecjalizować w jakimś obszarze albo łączyć siły z innymi podmiotami – nadmienił prezes ZBP. Odnosząc się do wyzwań związanych z bezpieczeństwem w Internecie, dr Pietraszkiewicz zaapelował do zgromadzonych bankowców o zwiększenie zaangażowania w przedsięwzięcia edukacyjne, takie jak choćby realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości program BAKCYL. Ogromną szansą dla bankowców może być również zaangażowanie się w proces upowszechniania płatności bezgotówkowych, realizowany przez fundację Polska Bezgotówkowa. – Zachęcam, abyście nie oddali tego rynku. To wielka szansa na umocnienie pozycji banków na rynkach lokalnych – wskazał prezes ZBP.

Do wyzwań współczesności nawiązał również prof. Lech Kurkliński, przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. – Już niedługo przyjdzie nam funkcjonować w świecie zwiększonej konkurencji ze strony fintechów – przypomniał, nawiązując do rychłej perspektywy wdrożenia PSD 2. W obliczu tak istotnych przemian należy się spodziewać również ruchów kadrowych w samych instytucjach finansowych, a szansę na awans czy oczekiwane przeszeregowanie będą mieli w pierwszej kolejności ci pracownicy, których kompetencje zostały należycie potwierdzone.

Szczególnym punktem wtorkowej ceremonii było uhonorowanie autorów podręcznika „Bankowość dla Praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E”. Twórcy publikacji otrzymali szczególne podziękowania od Prezesa Związku Banków Polskich. Z opracowaniem zapoznać się można pod adresem zbp.pl/podrecznikecb

ZBP