24.09.2018 – Krzysztof Pietraszkiewicz

24.09.2018 – Krzysztof Pietraszkiewicz
Krzysztof Pietraszkiewicz (fot. Związek Banków Polskich)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Indeks Pengab od kilku miesięcy zachowuje dużą stabilność, a miesięczne wahania ocen szczegółowych jedynie nieznacznie wpływają na poziom tego wskaźnika.

W wymiarze szczegółowym na uwagę zasługuje istotny spadek ocen rynku kredytów gospodarstw domowych. Zarówno kredyty konsumpcyjne jak i kredyty mieszkaniowe zmniejszyły swoją wartość o 12 pp. W prognozie sześciomiesięcznej. Nieznacznie wzrosły również wskaźniki związane z oceną kredytów zagrożonych, w przypadku kredytów przedsiębiorstw jest to wzrost o 6 pkt. Natomiast kredytów gospodarstw domowych o 9 pkt. Chociaż sześciomiesięczne prognozy ekonomicznie istotnie nie zmieniały się w perspektywie miesięcznej, to powinny być stale monitorowane ze względu na zdecydowanie mniejszą wartość w porównaniu do ocen sprzed roku.

Czytaj także: Indeks Pengab we wrześniu osiągnął poziom 26,6 pkt. Słabnie dynamika wzrostu >>>

Krzysztof Pietraszkiewicz

prezes Związku Banków Polskich