2013 – VeriFone podsumowuje rok w świecie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wejcman.tomasz.verifone.02.400x297Rok 2013 był niezwykle ciekawy z perspektywy rozwoju płatności elektronicznych. Systematycznie rosła zarówno liczba, jak też wartość dokonywanych transakcji bezgotówkowych. Zwiększała się liczba kart płatniczych (w tym w szczególności liczba kart zbliżeniowych) i terminali akceptujących płatności elektroniczne. Choć Polska pod kątem dostępności terminali oraz liczby kart pozostaje w tyle za innymi państwami Unii Europejskiej, to zachodzące zmiany, takie jak stały wzrost popularności płatności zbliżeniowych oraz decyzja o ustawowym obniżeniu opłaty interchange pokazują, że rynek płatności elektronicznych w Polsce stale się rozwija i ma przed sobą bardzo interesujące perspektywy dalszego wzrostu.

Pole do rozwoju jest znaczne. Zgodnie z ostatnimi danymi Narodowego Banku Polskiego, aż 25% posiadaczy kart płatniczych w Polsce nie wykonuje nimi ani jednej płatności w miesiącu. 29% badanych uznało, że do płacenia kartą może zachęcić ich możliwość dokonywania płatności elektronicznych w większej liczbie miejsc. W badaniu posiadacze kart wskazywali także szybkość i wygodę dokonywanej transakcji, jako elementy wpływające na decyzję o dokonaniu płatności elektronicznej. Zmiany, jakie w 2013 roku zaszły na rynku e-płatności, mogą w znacznym stopniu przezwyciężyć te bariery. Zarówno obniżenie opłaty interchange, jak też ekspansja kart zbliżeniowych i płatności za pomocą telefonów komórkowych, pozwolą zwiększyć szybkość i wygodę dokonywanych transakcji. Wiele zmian przyjętych zostało dopiero w ostatnich miesiącach. Dlatego właśnie w 2014 roku będziemy mieli możliwość zaobserwować ich efekty.

Obniżenie kosztów transakcji bezgotówkowych po stronie merchantów powinno zaowocować zwiększeniem liczby punktów handlowych i usługowych, które je oferują. Liczymy, że będzie to szczególnie silna motywacja dla małych firm, które dotąd nie dawały takiej możliwości lub wprowadzały limity wysokości transakcji. Dokonująca się zmiana otwiera możliwość ekspansji terminali płatniczych m.in. na terenach rolniczych, na których dotychczas dominowały płatności gotówkowe. Rolnicy, tuż obok bezrobotnych i emerytów, byli grupą najrzadziej posługującą się kartami płatniczymi. W Polsce, która jest jednym z najbardziej rolniczych krajów Unii Europejskiej, oznacza to możliwości znacznej ekspansji.

Niezwykle istotnym trendem zarówno na polskim, jak i światowym rynku płatności jest mobilność. W drugiej połowie roku mieliśmy okazję zaobserwować debiuty licznych aplikacji umożliwiających płatności elektroniczne w konkretnych sieciach sklepów, jak też tych oferowanych przez banki. Nieco w tyle pozostaje rozwój płatności telefonami komórkowymi wykorzystującymi technologię NFC, ale i ten trend wciąż jest istotnym kierunkiem rozwoju.

Trendy, jakie obserwowaliśmy w minionych miesiącach, będą przybierały na sile w 2014 roku. Płatności elektroniczne i mobilne są adaptowane przez coraz liczniejsze grupy konsumentów i przedsiębiorców. Rynek płatności ulega ewolucji, którą śledzimy i kształtujemy na bieżąco. Zamierzamy aktywnie w niej uczestniczyć i jako lider nadal wyznaczać kierunki, w których w najbliższych latach będzie podążać branża.

Tomasz Wejcman,
Country Manager,
VeriFone