150 lat polskiej bankowości w Brodnicy: Z protokolarza pierwszego banku spółdzielczego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.05.2012.foto.061.250xDziało się to w Brodnicy dnia 23 marca 1862 roku. (...) Zebrało się na dzień dzisiejszy kilkudziesięciu obywateli brodnickich na obrady w pomieszczeniu rzeźnika Skwarskiego Jana. Sędzia Łyskowski obrawszy sobie na tymczasowego sekretarza pana nauczyciela Szatkowskiego zagaił zgromadzenie przemową wykazującą i użyteczność i potrzebę takowego Towarzystwa, które pożyczając ze składkowej kasy rzemieślnikom i przemysłowcom w razach potrzebnych, najprzód wyzwoliłoby potrzebujących od zgubnych lichwiarzy, a po wtóre przyczyniłoby się niewątpliwie i do rozwinięcia i podniesienia się przemysłu i rzemiosła w ogóle. Znalazłszy w zgromadzonych usposobienie przychylne, przedłożył projekt statutu, który z małymi poprawkami jednogłośnie przyjęto." Z protokołu zebrania założycielskiego

Towarzystwa Pożyczkowego dla Przemysłowców Miasta Brodnicy i Okolicy.

1895. pkt I. Ksiądz Lipski przejmuje kasę i kwituje z odbioru poprzednio wymienionej sumy, ilości (siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa marek 80 fenigów). Ksiądz Lipski obejmuje urząd kasyera zaraz od dzisiaj. pkt 11. Wynagrodzenie Włodarskie „Uchwala się dać Włodarskiej miesięcznie 12,50 marek zasług, dalej wolne marki i wolne składki do kasy chorych (krankerikasse), za co takowa ma utrzymywać porządek w lokalu Spółki.

1918. Zgodnie z dyrektywami przekazanymi przez emisariusza ks. Feliksa Bolta z Poznania, powołano „Tajny Komitet Obywatelski”. Na jego czele stanęli dr Jan Janaszek, Sylwester Bizan – dyrektor banku oraz Władysław Więcł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI