Zysk netto Banku Pekao w pierwszym kwartale 2021 wzrósł o prawie jedną trzecią

Zysk netto Banku Pekao w pierwszym kwartale 2021 wzrósł  o prawie jedną trzecią
Leszek Skiba - Bank Pekao (fot. Bank Pekao S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W wynikach Banku Pekao za I kw. widać pierwsze efekty nadchodzącego ożywienia gospodarczego. Rośnie sprzedaż pożyczek gotówkowych i produktów inwestycyjnych, bank nie zwalnia tempa cyfryzacji i transformacji, czytamy w informacji prasowej Banku.

W pierwszym kwartale 2021 roku Bank Pekao poprawił zysk netto o prawie jedną trzecią, dzięki niższym kosztom działania (w tym obciążeniom regulacyjnym), niższym kosztom ryzyka i pierwszym efektom finansowym nadchodzącego ożywienia gospodarczego.

Dynamicznie zwiększa się sprzedaż produktów inwestycyjnych i pożyczek gotówkowych, do poziomów nienotowanych od rozpoczęcia pandemii.

Na uwagę zasługuje również wyraźny wzrost marży odsetkowej banku i utrzymanie wysokiego tempa rozwoju w bankowości cyfrowej – informuje biuro prasowe banku.

Rośnie akcja kredytowa i sprzedaż produktów inwestycyjnych

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 246 mln zł wobec 187 mln zł rok wcześniej. To oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 31,4 proc.

Wysoka dynamika zysku r/r to efekt mniejszych obciążeń regulacyjnych oraz spadku kosztów ryzyka i stopniowej odbudowy wyniku odsetkowego, wspartego konsolidacją portfela ex-Idea Banku – osiągnięta pomimo zawiązania rezerwy restrukturyzacyjnej.

Pierwszy kwartał był kolejnym z rzędu, w którym pomimo pandemii bank konsekwentnie zwiększał skalę swojej działalności. Suma bilansowa na koniec ubiegłego kwartału wyniosła 247 mld zł wobec 233 mld zł oraz 217 mld zł, odpowiednio kwartał i rok wcześniej.

Oczekiwana poprawa koniunktury, odbudowujący się popyt oraz proaktywne działania sprzedażowe banku spowodowały, że sprzedaż pożyczek gotówkowych wzrosła w okresie styczeń-marzec o ponad jedną czwartą wobec poprzedniego kwartału.

Niskie stopy procentowe sprzyjały sprzedaży produktów inwestycyjnych. Wartość aktywów zarządzanych przez Pekao TFI była na koniec marca o 25 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Bank wykorzystuje ożywienie gospodarcze

– Pierwszy kwartał jest dla Banku Pekao zapowiedzią roku odbudowy dynamiki portfela kredytowego, a zarazem pierwszego roku realizacji naszej nowej strategii w horyzoncie do 2024 roku. Przez cały okres pandemii dbaliśmy o efektywność kosztową, ostrożnie podchodziliśmy do ryzyka kredytowego w zakresie nowej produkcji kredytowej i tworzenia rezerw ostrożnościowych na istniejący już portfel – powiedział Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A. i dodał:

-Wraz z luzowaniem pandemicznych obostrzeń będziemy mogli na silnej pozycji bilansowej odbudowywać działalność komercyjną, a w konsekwencji również rentowność, nie zwalniając przy tym tempa cyfryzacji. Pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego i postęp strategiczny w zakresie cyfryzacji są już widoczne w naszych wynikach za miniony kwartał – podsumował Leszek Skiba.

Bank niefrankowy i wynikające z tego korzyści

-Wyniki banku odbieramy pozytywnie przede wszystkim ze względu na istotnie niższe od oczekiwanych koszty ryzyka – komentuje wyniki banku Michał Fidelus, analityk Domu Maklerskiego BDM, i jak zauważa:

-Pekao potwierdza tym samym trend obserwowany w kwartalnych wynikach pozostałych banków wskazujący na szybszą od oczekiwanej poprawę jakości aktywów.

Kluczowym elementem dla Pekao – podobnie jak dla wszystkich banków „niefrankowych” – pozostaje obecnie tempo odbudowy aktywności gospodarczej. (…)

Analityk DM BDM podsumowuje:

-Podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do banku, ze względu na bardzo małą ekspozycję na CHF, wysokie współczynniki kapitałowe umożliwiające wypłatę wysokiej i powtarzalnej dywidendy, oczekiwaną sprawną odbudowę EPS oraz wciąż relatywnie atrakcyjną wycenę.

Źródło: Bank Pekao SA, PAP BIZNES