Zysk giełdowych banków w IV kw. 2021 roku wyższy od oczekiwań; nadspodziewanie mocny wynik odsetkowy

Zysk giełdowych banków w IV kw. 2021 roku wyższy od oczekiwań; nadspodziewanie mocny wynik odsetkowy
Fot. stock.adobe com/Paulista
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyniki sektora bankowego w IV kwartale 2021 roku kolejny raz mocno obciążyły rezerwy na portfele kredytów walutowych, ale łączny zysk giełdowych banków okazał się 3 proc. wyższy od oczekiwań - wynika z danych zebranych przez PAP Biznes. Za lepszymi wynikami stał za nim przede wszystkim wyższy od rynkowych oczekiwań wynik odsetkowy - banki mocniej niż wcześniej szacowano były beneficjentami rosnących stóp procentowych.

Większość banków opublikowała już wyniki za IV kwartał 2021 roku. Zysk netto dziewięciu kredytodawców, dla których sporządzono konsensus PAP Biznes, wyniósł w tym okresie 631 mln zł, był więc 2,6 proc. wyższy od oczekiwań.

W przeciwieństwie do II i III kwartału, kiedy za wyższe od oczekiwań wyniki odpowiadały przede wszystkim niższe od konsensusu rezerwy, w ostatnim kwartale 2021 roku za lepsze wyniki odpowiadała głównie strona przychodowa banków, a w szczególności wynik odsetkowy, który był 3,5 proc. wyższy od konsensusu.

Wyniki odsetkowe pozytywnie zaskoczyły

Prawie wszystkie banki pozytywnie zaskakiwały na linii wyniku odsetkowego. Szacunki analityków po pierwszych podwyżkach stóp procentowych okazały się zbyt konserwatywne szczególnie dla Banku Handlowego, Santander Banku Polska, ING BSK, Pekao i mBanku.

Banki już w ostatnim kwartale 2021 roku były beneficjentem rosnących stóp procentowych. Między październikiem a grudniem 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła referencyjną stopę procentową łącznie o 165 pb, do 1,75 proc.

Rezerwy kredytowe

Rezerwy kredytowe okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku, zwracały za to uwagę na wyższe od oczekiwań koszty operacyjne, które przekroczyły rynkowe szacunki o 2 proc.

Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego to 8,85 mld zł w 2021 roku >>>

Poniżej zsumowane wyniki 9 banków w IV kwartale 2021 roku w porównaniu do konsensusu PAP Biznes (w mln zł).

 4Q20214Q2021różnica
  wg konsensusu 
Wynik odsetkowy11251108753,5%
Wynik z prowizji439843251,7%
Koszty ogółem663265131,8%
Saldo rezerw-1826-18160,5%
Zysk netto6316152,6%

Wśród banków, które do tej pory opublikowały wyniki, trzy z nich – mBank, Bank Millennium oraz BNP Paribas Bank Polska – zanotowały stratę netto, która wyniosła łącznie 2,4 mld zł. Źródłem tych strat były kolejne, wysokie rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelami kredytów hipotecznych.

Poniżej wyniki poszczególnych banków w IV kwartale 2021 roku w porównaniu do konsensusu PAP Biznes.

 4Q20214Q2021różnica
  konsensusu 
Santander PL1941893%
mBank-1631-16270%
Millennium-508,9-5021%
ING BSK6696198%
Bank Handlowy186,315322%
Bank Pekao6946792%
PKO BP120311752%
Alior Bank100166-40%
BNP Paribas-274-23616%
    
RAZEM6316153%

Najbardziej rozczarowały wyniki Alior Banku

W IV kwartale 2021 roku najbardziej rozczarowały wyniki Alior Banku. Zysk netto banku wyniósł 100 mln zł i był 40 proc. niższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 166 mln zł. Wpływ na takie wyniki miały zdarzenia jednorazowe, które wyniosły łącznie ok. 82 mln zł. Bank zawiązał rezerwę na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walutach obcych, która wyniosła 21,4 mln zł. Innymi zdarzeniami jednorazowymi, które obciążyły wyniki był odpis aktywa podatkowego związanego z działalnością oddziału banku w Rumunii w wysokości 25 mln zł oraz rezerwa na zwroty prowizji tzw. „małe TSUE” w kwocie 36 mln zł.

Największa pozytywną niespodziankę sprawił Bank Handlowy

Największą pozytywną niespodzianką były z kolei wyniki Banku Handlowego, które przekroczyły rynkowe oczekiwania o 22 proc. Analitycy oceniali, że lepsze wyniki bank zawdzięczał wyższemu wynikowi odsetkowemu oraz niższym kosztom ryzyka, zwłaszcza w segmencie detalicznym.

W IV kwartale 2020 roku łączna strata netto analizowanych banków przekroczyła 4 mld zł, ale wówczas decydujący wpływ na wynik sektora miała 2,6 mld zł strata netto PKO BP, który ujął w wynikach koszty ugód z klientami kredytów walutowych.

Wynik sektora w porównywaniu do III kwartału był o 81 proc. niższy, wpływ na to pogorszenie miała przede wszystkim wysoka strata zaraportowana przez mBank.

Banki poprawiły wyniki odsetkowe i z prowizji zarówno w ujęciu rok do roku, jak i kwartał do kwartału, w tym wynik odsetkowy wzrósł 13 proc. i 10 proc. kdk.

Poniżej zsumowane wyniki 9 banków w IV kwartale 2021 roku w porównaniu rdr i kdk.

 IV kw wgrdrkdk
 konsensusu  
Wynik odsetkowy1087512,6%9,9%
Wynik z prowizji432511,6%2,0%
Koszty ogółem65135,0%3,7%
Saldo rezerw-1816-34,0%25,4%
Zysk netto615 -80,7%
Źródło: PAP BIZNES