Zygmunt Solorz i Michał Sołowow chcą wybudować razem elektrownię jądrową w Pątnowie

Zygmunt Solorz i Michał Sołowow chcą wybudować razem elektrownię jądrową w Pątnowie
Fot. stock.adobe.com/LuckyStep
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zygmunt Solorz i Michał Sołowow zdecydowali o rozpoczęciu wspólnego projektu, którego celem jest budowa w Pątnowie, na bazie aktywów ZE PAK, elektrowni jądrowej w technologii małych reaktorów modułowych (SMR) - podała Grupa Polsat Plus w komunikacie prasowym. ZE PAK zakłada inwestycję w 4 do 6 reaktorów typu SMR o mocy 300 MW każdy.

ZE PAK podpisał w tej sprawie z MS Innovation Impulse umowę o współpracy, w obecności i przy udziale spółek Argumenol Investment i Synthos Green Energy.

„Na podstawie umowy strony zamierzają podjąć wzajemną współpracę poprzez utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (SPV) prowadzącego działalność w obszarze energetyki jądrowej, w szczególności polegającej na budowie źródeł wytwórczych opartych o technologię SMR (Small Modular Reactor) na terenie w Pątnowie, na którym spółka (ZE PAK – przyp. red.) prowadzi obecnie działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego” – czytamy w komunikacie ZE PAK.

Czytaj także: Elektrownia atomowa w Polsce: Pątnów rozważany jako trzecia lokalizacja >>>

„Intencją stron jest zbycie lub wniesienie do SPV aktywów, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w Elektrowni Pątnów, doprowadzenie do zakończenia obecnie prowadzonej działalności polegającej na produkcji energii z węgla brunatnego (z zachowaniem zobowiązań w tym zakresie), a następnie rozwijanie na bazie SPV projektu budowy i eksploatacji SMR” – dodano.

ZE PAK i MS Innovation Impulse będą, co do zasady, finansować działalności SPV, w częściach równych odpowiadających udziałowi w kapitale zakładowym, na każdym etapie działalności SPV. Będą również wspólnie eksploatowały jednostki SMR.

Czytaj także: Budowa elektrowni jądrowej: Polska podpisała atomową umowę z USA >>>

W komunikacie podano, że Synthos Green Energy jako strona umowy zawartej z GE Hitachi Nuclear Energy Americas (GEH) – dotyczącej w szczególności wyłączności SGE na implementację technologii GEH na terytorium Polski – zobowiązał się zapewnić SPV możliwość korzystania z tej technologii.

„Strony przystępują do przygotowania ostatecznej wersji umowy joint venture w celu uzgodnienia dalszych szczegółów współpracy i realizacji wspólnego projektu” – dodano.

Przeprowadzenie transakcji związanej z powołaniem SPV uzależnione będzie od spełnienia się warunków zawieszających w postaci wydania zgód przez właściwy organ ochrony konkurencji oraz podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ZE PAK uchwały w sprawie zbycia ZCP.

Przedsięwzięcie ma dużą szansę realizacji ze względu na umiejscowienie

ZE PAK wskazuje, że przedsięwzięcie ma dużą szansę realizacji ze względu na umiejscowienie i już istniejącą infrastrukturę przesyłową prądu.

„Pątnów jest lokalizacją wskazaną w rządowym Programie polskiej energetyki jądrowej. Nasze plany nie są konkurencyjne w stosunku do planów państwa – SMR nie zastąpią dużej energetyki państwowej, ale mogą stanowić jej doskonałe uzupełnienie i stopniowo zastępować część mocy wytwarzanej z paliw kopalnych, a w niedługim czasie mogą pomóc zniwelować brak dostępnych mocy w systemie energetycznym, wynikający z odstawiania kolejnych bloków węglowych i zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Piotr Woźny, prezes ZE PAK.

W Elektrowni Pątnów wytwarzana jest energia elektryczna z węgla brunatnego. ZE PAK w ubiegłym roku ogłosił wyjście z produkcji energii elektrycznej z węgla do 2030 roku.

Źródło: PAP BIZNES