Związek Gmin Wiejskich broni „janosikowego”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pln.04.250xW Sejmie toczy się debata na temat "janosikowego", a dokładniej nad obywatelskim projektem ustawy i ustawy zgłoszonej przez marszałka woj. mazowieckiego, który zaproponował ograniczenie wpłat od 20 do 30 proc. bez rekompensaty z budżetu państwa.

Apel ZGW podpisany przez Przewodniczącego Mariusza Poznańskiego, ma zmobilizować wójtów do protestu przeciw ograniczeniu wysokości zapłaty „janosikowego” przez najbogatsze gminy na rzecz biedniejszych, bez wyrównania ubytków z budżetu państwa.

Poznański w piśmie nawiązuje także do kwestii wysokości deficytu pisząc: „Obecnie Zarząd ZGWRP walczy z Ministerm Finansów o nie wprowadzanie w 2012 roku nowych ustawowych ograniczeń dla jst. Już odnieśliśmy pierwszy sukces w postaci odrzucenia pierwszego projektu zmiany ustawy o finansach publicznych, gdzie Minister Finansów proponował ograniczenie naszego deficytu do poziomu 6,5 mld PLN. Obecnie proponuje już kwotę 10 mld PLN w 2013 roku (…). Te działania Ministra Finansów świadczą o tym, że Minister nie znajdzie kwoty rekompensującej ubytek proponowany w ustawach tzw. janosikowych.”

Wg Poznańskiego ograniczenie wysokości „janosikowego” bez rekompensatu z budżetu państwa, spowoduje zahamowanie realizacji zadań własnych gmin wiejskich, a nawet wprowadzeine do nich zarządów komisarycznych.

Apel kończy się wezwaniem włodarzy gmin do wspólnego działania i wysyłania protestów bezpośrednio do posłów z różnych opcji politycznych: „Nadszedł czas uśwadomienia naszym posłom, że zaczyna się chwiać fundament polskiej demokracji, jakim są polskie gminy wiejskie.”

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl