Związek Banków Polskich: Zasłużeni dla rozwoju bańkowości polskiej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.06.foto.144.b.400xZwiązek Banków Polskich świętuje w tym roku 25-lecie. Dlatego też najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP.

Kolejne wręczono podczas majowych wydarzeń: Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej oraz spotkania Klubu Polska 2025+, a także podczas wspólnej uroczystości Narodowego Banku Polskiego i Związku Banków Polskich.

VIII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016

Odbyło się w dniach 18-19 maja br. w Hotelu Gromada w Warszawie. Jak co roku, było poświęcone dynamicznemu rozwojowi tego sektora bankowości, nowoczesnym i bezpiecznym rozwiązaniom informatycznym oraz technologicznym. W forum wzięli udział prezesi i wiceprezesi, a także dyrektorzy oraz naczelnicy działów informatycznych. Podczas wieczornej gali nagrodzono laureatów Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” edycji 2016 miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”. W jej trakcie pamiątkowym Medalem Mikołaja Kopernika uhonorowano przedstawicieli środowiska bankowości spółdzielczej. Otrzymali je:

Marcin Albinowski – wiceprezes zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego, członek Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających przy Związku Banków Polskich, wieloletni uczestnik Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.
Sławomir Flissikowski – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu, wieloletni uczestnik Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej oraz Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.
Kazimierz Grabczuk – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Piasecznie, z którym związany jest od 1983 r., w latach 1996-2009 członek Rady Zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie, aktywny uczestnik prac Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających przy Związku Banków Polskich.
Alicja Huczyńska – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej firmy Concordia Ubezpieczenia, w latach 1996-2000 główna księgowa w II Oddziale Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. w Bydgoszczy, w latach 2014-2015 członek Zespołu ds. IPS, którego działalność zaowocowała utworzeniem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

Krzysztof Jajuga – prof. dr hab., pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, członek Rady Naukowej przy Narodowym Banku Polskim, zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.
Krzysztof Karwowski – wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie, wieloletni członek Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej oraz Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.
Stanisław Kłapeć – prezes zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli, członek Rady Zrzeszenia BPS S.A. oraz uczestnik prac Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających przy ZBP.
Dariusz Kołodziejski – wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, uczestnik Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej oraz Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.
Dominik Konieczny – naczelnik w Biurze Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi w Krakowskim Banku Spółdzielczym, członek Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Ryszard Mroziński – prezes zarządu Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie, w latach 1983-1990 przewodniczący Rady Narodowej Miasta i Gminy Darłowo, zaś w latach 1990- 2004 przewodniczący Komisji Ekonomiczno- Prawnej oraz członek Prezydium Krajowej Rady Spółdzielczej.
Dariusz Olkiewicz – wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, w przeszłości także m.in. dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji w Gospodarczym Banku Południowo- Zachodnim we Wrocławiu oraz menedżer w Pionie Banków Komercyjnych w firmie Asseco Poland.
Grzegorz Poniatowski – prezes zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w Koźminku, uczestnik prac w Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających przy Związku Banków Polskich.
Grażyna Skrzynecka – ekspert w Banku Polskiej Spółdzielczości, w przeszłości związana z m.in. Bankiem Gospodarki Żywnościowej, wieloletni uczestnik prac zespołu powołanego przy Związku Banków Polskich do tworzenia programów pomocy dla rolnictwa.
Ziemowit Stempin – wiceprezes zarządu Spółdzielczej Grupy Bankowej S.A., w przeszłości związany m.in. z Bankiem Zachodnim WBK, od lat uczestnik Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej oraz Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.
Zbigniew Wielgosz – od 1993 r. prezes zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, uczestnik prac w Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających przy ZBP na rzecz m.in. skutecznego pozyskiwania środków unijnych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI