Zrzeszenia w regulacjach CRD IV: POLSKIE BANKI SPÓŁDZIELCZE MAPA DROGOWA WIZJE I TWARDE DANE

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.01.foto.008.400xSpółdzielczość nie może być wyłącznie pustym sloganem, który odwołuje się do Stefczyka i Wawrzyniaka, a w wymiarze praktycznym często stanowi partykularny interes kadry zarządzającej bądź wąskich grup członkowskich.

Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podczas VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych ostrzegał, że model działania zrzeszeń, daleki od tego, co jest fundamentem spółdzielczości – współpracy, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności nie może liczyć na przychylność nadzoru bankowego. KNF jest zaniepokojona spadkiem efektywności sektora BS-ów, który w 2013 r. wypracował wynik o ok. 1/3 niższy niż rok wcześniej.

Udziały do legislacji

Z analiz UKNF wynika, że wpływ na pogarszającą się efektywność miały zmiany stóp procentowych dokonywane przez Radę Polityki Pieniężnej. Niepokoi to szczególnie wobec wyzwań w zakresie standardów płynności kapitału związanych z dyrektywami CRD IV/CRR. KNF ustaliła, że od 1 stycznia 2014 r. udziały członkowskie wyemitowane w latach 2012-2013 nie są ewidencjonowane w rachunku funduszy własnych. W stosunku do wcześniejszych ustaliła 10-proc. roczne tempo ich amortyzacji (20-proc. w 2014 r.) w taki sposób, aby przestały być zaliczane do funduszy własnych 1 stycznia 2022 r. W związku ze zmianą definicji kapitałów założycielskich w art. 12 CRD IV, nadzór uznał wyłączenie udziałów członkowskich z rachunku funduszy własnych. Banki spółdzielcze z funduszami poniżej 1 mln euro zostały zobowiązane do opracowania rocznych planów ich zwiększenia do poziomu normatywnego bądź wszczęcia działań i połączeniu z innymi bankami.

– Jeżeli w odniesieniu do udziałów nie nastąpią zmiany ustawowe, kapitały własne w bankach spółdzielczych zostaną ograniczone do funduszu zasobowego – zapowiada W. Kwaśniak. Istotne jest również to, że dyrektywa CRD IV obliguje wszystkie banki do utworzenia adekwatnych buforów kapitałowych, bez nich będzie niemożliwa wypłata dywidendy.

Analiza UKNF wykazała, iż kapitału normatywnego 1 mln euro – uwzględniając podział zysków za 2012 r. – nie posiada 10 banków spółdzielczych. Niedobory sięgają 170 tys. euro, przeciętnie wynoszą 60-65 tys. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI