Zniesienie zakazu handlu w niedzielę nadal możliwe?

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę nadal możliwe?
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Trybunał Konstytucyjny nie orzekł, że ograniczenie handlu w niedziele jest lub nie jest zgodne z Konstytucją. Trybunał uznał za zgodne z Konstytucją jedynie zapisy dotyczące złego stanowienia prawa (niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne lub rażąco krótkie vacatio legis- 23 dni) - twierdzi Konfederacja Lewiatan.

Jak informuje Konfederacja Lewiatan, organizacja ta wystąpiła w 2018 r. do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy o zakazie handlu w niedziele. Według Konfederacji:

  1. ustawa różnicuje sytuacje pracowników odnośnie swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni (jedni mogą pracować w niedziele a inni nie); wywołuje to skutek dyskryminacyjny, tworząc grupę uprzywilejowanych pracodawców i pracowników.
  1. ustawa różnicuje sytuacje pracodawców w zakresie, w jakim przepis ten określa grupę podmiotów nieobjętych zakazem handlu, a tym samym różnicuje sytuację pracowników, co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni.

Co zrobił Trybunał?

Trybunał umorzył postępowanie w sprawie tych zarzutów, co nie oznacza, że uznał je za zgodne z Konstytucją. Uznał jedynie, że Lewiatan nie ma mandatu do składania wniosków w interesie pracowników, chociaż wcześniej wnioski dotyczące relacji pracodawca-pracownik nasza organizacja składała – czytamy w informacji Konfederacji Lewiatan.

Sędziowie uznali za zgodne z Konstytucją jedynie zarzuty dotyczące nienadających się usunąć wątpliwości interpretacyjnych wywołanych ustawą oraz rażąco krótkiego vacatio legis.

Handel w niedziele – sprawa otwarta

Konfederacja zwraca też uwagę, że z 5-osobowego składu, dwóch sędziów wyraziło zdanie odrębne.

Zaskakuje nas, że TK uznał za zgodne z Konstytucją zarzuty dotyczące złego stanowienia prawa (np. rażąco krótkie vacatio legis), a nie podjął się merytorycznego rozstrzygnięcia kluczowych elementów naszego wniosku. Natomiast dobrze się stało, że droga do zniesienia zakazu handlu w niedziele wciąż pozostaje otwarta – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Źródło: Konfederacja Lewiatan