Zmieniająca się ekspozycja zakładów ubezpieczeń na ryzyka katastroficzne – seminarium

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja02.250x14 maja 2012 r. w hotelu Radisson Blu przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie odbędzie się seminarium pt. "Zmieniająca się ekspozycja zakładów ubezpieczeń na ryzyka katastroficzne" organizowane przez Podkomisję PIU ds. Reasekuracji.

Podczas seminarium omówiony zostanie wpływ katastrof naturalnych, które wystąpiły w ostatnich latach oraz przewidywanych trendów zmian klimatycznych na działalność zakładów ubezpieczeń i reasekuratorów. W programie tego wydarzenia planowane jest również wystąpienie przygotowane przez  Komisję Nadzoru Finansowego dotyczące pomiaru ryzyka katastroficznego na potrzeby wyznaczania wymogu SCR w systemie WYPŁACALNOŚĆ II.

Ponadto, w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego w Polsce dotyczącego zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ich ruchem w odrębnym bloku tematycznym omówione zostaną odpowiednie rozwiązania w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych na rynku niemieckim.

Aplikacja do rejestracji uczestników oraz szczegółowa agenda znajdują się  na stronie: http://rejestracja.piu.org.pl/?event=123

Źródło: PIU