Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej EQUES Investment TFI SA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

korab.tomasz.eques.02.2501 września 2014 Rada Nadzorcza EQUES Investment TFI SA powołała nowy Zarząd Towarzystwa. Prezesem Zarządu został Tomasz Korab, pełniący dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu. Członkiem Zarządu został Kamil Chylak. Dotychczasowa Prezes Zarządu Marta Gajęcka obejmie funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Tomasz Korab i Kamil Chylak są związani z Towarzystwem od 2011 roku. Wtedy to, wraz z zespołem wykwalifikowanych specjalistów o dużym doświadczeniu i doskonałej znajomości rynku rozpoczęli proces gruntownej zmiany strategii biznesowej, której widocznym potwierdzeniem była zmiana nazwy na EQUES Investment TFI SA. Towarzystwo historycznie wyspecjalizowane w tworzeniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych dedykowanych zwykle wąskiej grupie zamożnych Inwestorów rozszerzyło swoją ofertę o fundusze oparte na idei aktywnego zarządzania majątkiem, dostępne dla szerszego grona odbiorców. Od tego czasu oferta jest systematycznie rozszerzana o kolejne rozwiązania inwestycyjne, zarówno w obszarze funduszy rynku kapitałowego, jak również inwestycji alternatywnych.

Źródło: www.eitfi.pl