Zmiany w Zarządzie DZ Bank Polska

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

prinz.von.schoenaich.carolath.sebastian.a.150xZ dniem 4 marca bieżącego roku Rada Nadzorcza DZ BANK Polska S.A. powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu Banku Panu Sebastianowi Prinz von Schoenaich-Carolath. Zmiana na stanowisku Prezesa ma związek z rezygnacją Pana Friedricha Graf zu Rantzau z pełnionej funkcji.

Pan Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath związany jest z DZ BANK Polska S.A. od sierpnia 2012 roku, gdy objął funkcję członka Zarządu Banku. Jako p.o. Prezesa Zarządu będzie odpowiadał m.in. za Bankowość Korporacyjną, Departament Prawny, Audytu, Kadr a także Finanse. Skupi się również na wzmacnianiu strategicznej współpracy ze spółdzielczą grupą finansową w Niemczech.

Członkiem Zarządu Banku pozostaje Pani Magdalena Rokosz, która obok dotychczasowej odpowiedzialności za Departament Skarbu, Bankowość Transakcyjną oraz Bankowość Prywatną, będzie także sprawowała nadzór nad IT i Operacjami.

Z dniem 1 kwietnia bieżącego roku, tymczasowo do Zarządu Banku dołączy Pan Karl-Heinz von Oppenkowski, który od wielu lat zasiada w Radzie Nadzorczej DZ BANK Polska S.A. Jako członek Zarządu będzie odpowiedzialny za kredyty i ryzyko.

Źródło: www.dzbank.pl