Zmiany w radzie nadzorczej mPay

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mpay.02.400x261Paweł Nowodziński - nowy przewodniczący rady nadzorczej jest ekspertem w dziedzinie zarządzania strategicznego, profesorem nadzwyczajnym  w Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej obecnie zatrudnionym na stanowisku V-ce Dyrektora Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwem. Jest szczególnie zaangażowany w rozwój współpracy nauki z otoczeniem biznesu. Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na interdyscyplinarnej problematyce dotyczącej strategii w kontekście permanentnej niepewności otoczenia zewnętrznego i nasilającej się konkurencji na rynkach.

W roku 2011 został powołany, przez Zarząd Województwa Śląskiego, na członka stałego Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Śląskiego. Aktywnie współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, pełni funkcję koordynatora ds. współpracy z JST i otoczeniem biznesu z ramienia Politechniki Częstochowskiej, jest członkiem Rady Doradczej Przedstawicieli Biznesu Wydziału Zarządzania. W roku 2012 został odznaczony brązowym medalem „za długoletnią służbę” nadanym postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Od roku 2012 jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej LEW S.A.

Jego poprzednik Piotr Polanowski pełnił stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej mPay S.A. od 2014 r. Rada Nadzorcza i Zarząd mPay S.A. przekazują tą drogą serdeczne podziękowania za wkład pracy włożony w rozwój przedsiębiorstwa.

Źródło: mPay