Zmiany upraszczające tzw. Slim VAT rząd chce przyjąć jeszcze w tym kwartale

Zmiany upraszczające tzw. Slim VAT rząd chce przyjąć jeszcze w tym kwartale
Fot. stock.adobe.com/Monster Ztudio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd jeszcze w tym kwartale będzie chciał przyjąć zmiany upraszczające tzw. Slim VAT - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.
Rząd jeszcze w tym kwartale będzie chciał przyjąć zmiany upraszczające tzw. #SlimVAT #podatki #VAT

Najważniejsze zmiany proponowane do wprowadzenia w projekcie ustawy:

1. Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy.

2. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, odliczanie na dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych.

Czytaj także: Od 1 lipca zmiany w stawkach VAT >>>

3. Spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał).

4. Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

5. Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.

6. Brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.

7. Wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę. Rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. 

Źródło: PAP BIZNES