Zmiany na rynku płatności bezgotówkowych – krok w przód czy wstecz?”- konferencja BCC i FROB

Zmiany na rynku płatności bezgotówkowych – krok w przód czy wstecz?”- konferencja BCC i FROB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
10 marca (poniedziałek) o godz. 11.00 siedziba BCC (Pałac Lubomirskich), Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

Business Centre Club i Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego zapraszają na wspólną konferencję pn.: „Zmiany prawne na szczeblu paneuropejskim dotyczące rynku płatności bezgotówkowych – krok w przód, czy wstecz dla rozwoju przejrzystego, konkurencyjnego i innowacyjnego rynku?”

W konferencji wezmą udział:

 • Robert Łaniewski – Prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
 • Maciej Grelowski – Przewodniczący Rady Głównej BCC
 • Dr Jan Byrski – Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Adam Tochmański – Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski
 • Paweł Bułgaryn – Koordynator prac Wydziału Systemów i Usług Płatniczych Ministerstwa Finansów
 • Janusz Diemko – Prezes Zarządu First Data Polska
 • Leszek Czarnobaj – Senator RP
 • Mateusz Poznański – Dyrektor w Pionie Bankowości Detalicznej, ING Bank Śląski S.A.
 • Wincenty Elsner – Poseł na Sejm RP
 • Paweł Widawski – Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich

oraz przedstawiciele banków komercyjnych i polscy parlamentarzyści.

Moderatorem dyskusji będzie red. Wojciech Szeląg z Telewizji Polsat.

1 stycznia br. weszła w życie ustawa obniżająca w Polsce opłatę interchange do poziomu 0.5%, dzięki której Polska jest postrzegana, jako prekursor wdrażania dobrych praktyk antymonopolowych na poziomie lokalnym. Jednocześnie Unia Europejska dąży do dalszego obniżania nadmiernie wysokich opłat kartowych. 20 lutego 2014 r. Komisja Spraw Ekonomicznych i Monetarnych (Economic and Monetary Affairs Committee, ECON) Parlamentu Europejskiego poparła pakiet, którego celem jest zapewnienie możliwości korzystania na unijnym rynku płatności z szans, jakie niesie jednolity rynek, oraz w celu wsparcia rozwoju gospodarki poszczególnych krajów UE. Teraz nad pakietem będzie głosował Parlament Europejski – uwzględniając terminarz wyborów oraz obecny etap legislacyjny – będzie to miało zapewne miejsce podczas nowej kadencji PE jesienią bieżącego roku.

Celem konferencji jest odpowiedź na pytania:

 • Jakie korzyści z ewentualnych zmian odniosą polscy przedsiębiorcy i czy wszyscy w równym stopniu? Czy ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r. już działa?
 • Jaki wpływ będą miały regulacje na rynek usług bankowych? Czy płatności mobilne to domena tylko sektora bankowego?
 • Jakie czynniki będą miały wpływ na wzrost przejrzystości, konkurencyjności i innowacyjności polskiego rynku płatności bezgotówkowych? Czy budowa systemu narodowego rozliczania transakcji kartowych ma sens i czy jest potrzebna?

Prosimy o potwierdzenie udziału: beata.chojecka@bcc.org.pl

Źródło: Business Centre Club