Zmiany klimatyczne bardziej niebezpieczne niż koronawirus Covid-19

Zmiany klimatyczne bardziej niebezpieczne niż koronawirus Covid-19
Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Cyberbezpieczeństwo, zmiany klimatyczne czy koronawirus – co najbardziej niepokoi przedsiębiorców – o wynikach badania Global Risks Report 2020 rozmawiamy z Arturem Grześkowiakiem, Prezesem Zarządu MARSH.

#ArturGrześkowiak: Spodziewamy się, że ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, jeżeli nie zostanie w jakiś sposób ograniczone wywoła bardzo dotkliwe konsekwencje w skali globalnej #KoronawirusCovid19 #GospodarkaGlobalna #GlobalRisksReport2020 #Ryzyka2020 @MarshGlobal

Robert Lidke: Pod koniec 2019 roku badali Państwo postrzeganie ryzyka biznesowego wśród przedsiębiorców. Teraz, pod koniec lutego 2020 roku, kiedy mamy epidemię koronawirusa, wyniki tych badań byłyby zupełnie inne?

Artur Grześkowiak: Niekoniecznie. Na pewno sytuacja charakteryzuje się dużą zmiennością. I to w sposób bezpośredni wynika z naszego raportu Global Risks Report 2020. Wydajemy go corocznie, razem ze Światowym Forum Ekonomicznym przed konferencją w Davos. Raport obejmuje mapę ryzyk, percepcję ryzyka wśród największych przedsiębiorstw, 12 tys. respondentów.

Nasz raport wymienia ryzyka o największym prawdopodobieństwie ich zajścia, zmaterializowania się z uwzględnieniem szkód i strat, które one mogą wywołać. Respondenci na pierwszym miejscu wymieniają  ryzyka klimatyczne i pogodowe. Nagłe zmiany pogodowe, katastrofy.

Rozmawiamy pod koniec  lutego, i z naszej lokalnej perspektywy, też już widzieliśmy 2 ‒ 3 tego rodzaju zjawiska pogodowe w postaci huraganu czy niestandardowego wiatru.

Czytaj także: Koronawirus i kolejne ofiary, Apple, Jaguar, japońska giełda

W Państwa badaniu było brane pod uwagę także ryzyko epidemii.

Było brane pod uwagę i ono również występuje wśród ryzyk, które mogą wywołać najdalej idące, najbardziej dotkliwe konsekwencje finansowe. Mieściło się ono w grupie 10 najważniejszych zagrożeń. Natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia było stosunkowo niskie, zdecydowanie niższe niż ryzyk klimatycznych.

A dzisiaj okazuje się, że jesteśmy w epicentrum, przynajmniej medialnym, tego zjawiska.

Mamy dane, publikowane przez jednego z ubezpieczycieli, że straty finansowe związane z występowaniem koronawirusa sięgają dziennie miliardów dolarów. Spodziewamy się, że ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid-19,  jeżeli nie zostanie  w jakiś sposób ograniczone, wywoła bardzo dotkliwe konsekwencje w skali globalnej.

Więcej informacji nt. wpływu koronawirusa Covid-19 na gospodarkę >>>

W badaniu zwrócili Państwo także uwagę na cyberbezpieczeństwo. Ta kwestia jest wymieniana przez respondentów w państwach Europy Zachodniej.

‒ Wśród krajów europejskich, szczególnie w badaniu, które przeprowadzamy wśród ponad 500 największych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, jest to jedno z trzech kluczowych ryzyk. Poza ryzykami o charakterze ekonomicznym i finansowym. Straty wynikające z tego typu zagrożeń są postrzegane przez przedsiębiorców jako jedne z najbardziej dotkliwych.

Jakie przede wszystkim ryzyka postrzegają polskie firmy?

‒ Jest to przedmiotem naszego stałego zainteresowania. Na pewno ryzyka cybernetyczne, choć popularne, nie są priorytetowe.

Raczej zmiany klimatyczne, zjawiska pogodowe, które obserwujemy ‒ to jest numer 1. w Polsce, w tym momencie.

Drugą kategorią jest stabilność finansowa przedsiębiorstw. Kwestie związane z płynnością, pewnością obrotu.

A trzecią kategorią są ryzyka regulacyjne. Koszty prowadzenia biznesu ze względu na regulacje paneuropejskie, regulacje krajowe, które je odzwierciedlają ‒ stale rosną.

Źródło: aleBank.pl