Zmarł prof. Jerzy Osiatyński, były minister finansów i członek RPP

Zmarł prof. Jerzy Osiatyński, były minister finansów i członek RPP
Prof. Jerzy Osiatyński. By Andrzej Barabasz - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25648497sa Uniwersytetu w Nowym Jorku.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Aktywny uczestnik przemian społeczno-gospodarczych w Polsce po roku 1989, piastujący kluczowe funkcje w instytucjach odpowiedzialnych za ład i stabilność polskiego systemu gospodarczego, a zarazem wnikliwy badacz zagadnień makroekonomicznych i uczestnik rozlicznych gremiów naukowych. Będąc co do zasady zwolennikiem gospodarki wolnorynkowej, zawsze pragnął, by miała ona wymiar społeczny, zdając sobie sprawę z niedostatków liberalnych koncepcji. 4 lutego br. odszedł prof. dr hab. Jerzy Osiatyński.

Jerzy Osiatyński urodził się w Rydze 2 listopada 1941 roku. W 1964 roku ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

W 1989 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

W procesie przemian ustrojowych uczestniczył On od samego początku, kiedy to w roku 1989 objął stanowisko ministra – szefa ówczesnego Centralnego Urzędu Planowania w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Gabinet ten od zapoczątkował wdrażanie w Polsce społecznej gospodarki rynkowej, o czym wspomniał w swym expose ówczesny szef rządu, a której to koncepcji zdecydowanym zwolennikiem był prof. Jerzy Osiatyński.

Wizję świata, w którym swoboda działalności gospodarczej nie koliduje z solidarnością społeczną, miał On możliwość realizować kilkukrotnie: jako szef resortu finansów w rządzie Hanny Suchockiej w latach 1992-1993, kiedy zyskał wyróżnienie jako najlepszy minister finansów w regionie, jak również uczestnicząc w pracach Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy szefie rządu w latach 2001-2006, początkowo jako członek, a następnie wiceprzewodniczący.

W roku 2010 został powołany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w skład Narodowej Rady Rozwoju, następnie pełnił funkcję doradcy kolejnej już głowy państwa, Bronisława Komorowskiego, a od roku 2013 uczestniczył w pracach Rady Polityki Pieniężnej.

Aktywność tę łączył Profesor z uczestnictwem w licznych międzynarodowych organizacjach gospodarczych, na czele z Bankiem Światowym, którego konsultantem pozostawał przez czternaście lat. Angażował się wówczas we wspieranie procesu transformacji ustrojowej w wielu państwach bloku postsowieckiego, łącznie z byłymi republikami radzieckimi.

Przez te wszystkie lata Jerzy Osiatyński konsekwentnie zwracał uwagę, iż dla modelu społecznej gospodarki rynkowej alternatywą nie jest ani niepohamowany liberalizm, ani też „alternatywne wizje”, których konsekwencji państwa Środkowo-Wschodniej Europy doświadczyły w latach 1945-1989.

‒ Ten pozornie technokratyczny termin skrywa polityczną treść – komunistycznego centralizmu i dyktatury, z podporządkowaniem gospodarki polityce – tak zwięźle i trafnie zarazem scharakteryzował prof. Jerzy Osiatyński ideę gospodarki centralnie planowanej w wystąpieniu podczas ubiegłorocznych obchodów Porozumień Sierpniowych, zarazem jednak przestrzegając przed bezkrytyczną wiarą we wszechmoc wolnego rynku.

‒ Trzeba odrzucić doktrynę, według której gospodarka rynkowa musi być wolna od szkodliwego wpływu państwa, wtedy bowiem jest w zasadzie stabilna, zaś polityka makroekonomiczna musi być ograniczona do tworzenia warunków wzrostu dzięki stabilnym cenom i „zdrowym” finansom publicznym – przestrzegał Jerzy Osiatyński, mając na poparcie swych opinii wieloletnie doświadczenia badacza procesów makroekonomicznych.

Był wszak Profesor przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, uczestniczył też aktywnie w pracach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, gdzie zasiadał w Radzie Naukowej, oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Właśnie łączenie tych dwóch rzeczywistości, gospodarczej i społecznej, finansowej i czysto ludzkiej, cechowało działalność Jerzego Osiatyńskiego zarówno w sferze politycznej, społecznej jak i naukowej. Wymownym uznaniem dokonań Profesora było przyznanie Mu w roku 1990 tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Nowym Jorku.

O tym, jak rozumiał Profesor solidarność społeczną w obliczu obecnych wyzwań, dobitnie świadczy Jego wypowiedź sprzed roku:

‒ Nie możemy oczekiwać lepszej ochrony zdrowia, poziomu nauczania, ochrony bezpieczeństwa, opieki społecznej czy dobrej infrastruktury bez finansowania tych publicznych zadań z naszych danin i podatków ‒ stwierdził Jerzy Osiatyński podczas obchodów 31. rocznicy karnawału „Solidarności”.

Ten apel powinni wziąć sobie do serca nie tylko politycy, ale również, a może przede wszystkim, obywatele, dla których omijanie systemu podatkowego zbyt często uchodzi za przejaw zaradności i przedsiębiorczości…

Wyrazy współczucia dla bliskich profesora złożyli na Twitterze m.in. były premier prof. Marek Belka oraz były minister finansów Jan V. Rostowski.

O śmierci prof. Jerzego Osiatyńskiego poinformowały w piątek wieczorem media, powołując się na informacje od rodziny.

Źródło: aleBank.pl, PAP BIZNES