Złoto na straży oszczędności: Jak teraz chodzi złoto?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.12.foto.044.150xZłoto - szlachetny metal, towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, od kilku tysięcy lat wzbudza zainteresowanie inwestorów na całym świecie, pragnących bezpiecznie i zyskownie ulokować swój kapitał.

Prof. UG dr hab. Eugeniusz Gostomski

Przez wiele wieków złoto pełniło funkcje pieniądza, będąc nie tylko środkiem tezauryzacji, ale także miernikiem wartości i środkiem płatniczym. Dzisiaj nie przestało być jednym z najlepszych instrumentów przechowywania majątku. Od trzech lat realne oprocentowanie depozytów i długoterminowych obligacji skarbowych, m.in. w USA, krajach strefy euro i Japonii, nadal jest ujemne. Trudno też zarabiać na inwestowaniu w akcje, których kursy nie powróciły jeszcze do poziomu sprzed kryzysu. W tej sytuacji atrakcyjną alternatywą dla inwestorów stało się złoto – jego cena w ciągu ostatnich 40 lat na rynku światowym średniorocznie przekraczała stopę inflacji w USA o 5 pkt. proc. Najtańsze było 15 lutego 2001 r. (kosztowało 255,8 USD za 1 uncję), najdroższe 5 września 2011 r. (1899 USD za 1 uncję).

Spokojna przystań w czasie turbulencji Złoto zdrożało także w 2012 r. – z 1569 USD za uncję 2 stycznia do 1720 USD w dniu 31 października. Analitycy oczekują dalszego wzrostu – w 2013 r. cena uncji może przekroczyć granicę 2000 USD. Istnieją następujące tego trendu przesłanki:

 • silny wzrost podaży pieniądza w krajach walczących metodami keynesowskimi z recesją, np. USA od czasu wybuchu kryzysu subprime latem 2007 r. wyemitowały ponad 1000 mld dolarów, a więc więcej niż do tego czasu było ich w obiegu, co przy presji inflacyjnej i spadku zaufania do walut papierowych powinno wzmagać popyt na złoto;
 • duża przecena kursów akcji na światowych giełdach i znaczna zmienność cen surowców, co skłania inwestorów do poszukiwania bezpiecznej przystani dla swego kapitału, którą tradycyjnie jest złoto;
 • widmo bankructwa kilku krajów strefy euro spowodowane kryzysem zadłużeniowym, co podważa zaufanie do euro i instrumentów nominowanych w tej walucie,
 • olbrzymie nadwyżki Chin i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej w bilansie handlowym prowadzące do gwałtownego wzrostu rezerw dewizowych tych krajów, które w coraz większym stopniu lokowane są w złoto, zwiększając popyt na ten kruszec.

Krugerrand, ikona wśród monet

Wybór najbardziej odpowiedniego sposobu inwestowania w złoto zależy od wielkości kwoty pieniędzy, którą chce ulokować dany inwestor i celu biznesowego. Do najbardziej znanych należy inwestowanie w złoto inwestycyjne, złote monety, akcje firm z branży złota, certyfikaty na złoto, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, których cena zależy od kształtowania się ceny złota.

Jeżeli inwestor jest zainteresowany fizycznym posiadaniem złota ze względów emocjonalnych, to nabywa złote sztabki lub złote monety. Sztabki emitowane ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI