Ziemia rolna najdroższa na Wyspach Kanaryjskich, najtańsza w Chorwacji

Ziemia rolna najdroższa na Wyspach Kanaryjskich, najtańsza w Chorwacji
Fot. stock.adobe.com/dreamnikon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wśród państw członkowskich UE najwyższą cenę zakupu hektara gruntów rolnych odnotowała Holandia (średnio 69 632 euro w 2019 r.). Cena gruntów rolnych w każdym regionie Holandii była wyższa od średnich krajowych innych krajów UE, dla których dostępne są informacje. Jednak wśród regionów UE, dla których dostępne są dane, najwyższe ceny gruntów odnotowano w hiszpańskim regionie Wysp Kanaryjskich (średnio 120477 euro za hektar w 2020 r.).

Grunty rolne były najtańsze w Chorwacji, gdzie hektar kosztował w 2020 roku średnio 3440 euro w 2020 r. Na poziomie regionalnym najtańsze grunty były w południowo-zachodnim regionie (Jugozapaden) Bułgarii (średnio 2051 euro). Informacje te pochodzą z danych opublikowanych niedawno przez Eurostat.

Poziom cen gruntów zależy od wielu czynników, takich jak regulacje prawne na poziomie krajowym, klimat, bliskość sieci komunikacyjnych, a także lokalnych czynników produktywności – jakości gleby, nachylenie, nawodnienia oraz sił rynkowych podaży i popytu.

Regulacje w niektórych krajach utrudniają nabywanie gruntów przez cudzoziemców, a także przez osoby, nie mające uprawnień do zajmowania się rolnictwem, co sprawia, że ziemia jest relatywnie tania. Jest to między innymi przypadek Francji.

Utrudniony zakup ziemi rolnej w Polsce

Także w Polsce zakup ziemi rolnej jest utrudniony. Nabywcą może być wyłącznie rolnik indywidualny. Nowelizacja ustawy o ustroju rolnym z 6 lipca 2016 roku uznała, że nieruchomością rolną jest gospodarstwo o powierzchni 30 arów i więcej. W poprzedniej dolną granicą był 1 hektar.

W Polsce grunty rolne kosztowały w roku 2020 średnio 10711 euro za hektar. Wbrew obiegowym opiniom polska ziemia nie jest w skali Unii Europejskiej tania.

Cena ziemi rolnej rosła w Polsce bardzo dynamicznie, mimo istniejących ograniczeń w obrocie

Średnia cena hektara ziemi rolnej, liczona w euro,  jest droższa niż w Szwecji (10100 euro za ha), Finlandii (8524 euro za ha) i we Francji (6080 euro za ha), nie mówiąc o krajach naszego regionu, takich jak: Czechy (9477 euro za ha), Węgry (4893 euro za ha), czy Słowacja (3984 euro za ha).

Na wschodzie Unii Europejskiej ziemia rolna szybciej drożeje

Cena ziemi rolnej rosła w Polsce bardzo dynamicznie, mimo istniejących ograniczeń w obrocie. Wciągu dziesięciu lat (2011-2020) wzrosła więcej niż dwukrotnie.

Najdroższa jest ziemia w Wielkopolsce (średnio 14271 euro za ha), w województwie Kujawsko-Pomorskim (12543 euro za ha) i w Opolskim (11012 euro za ha). Najtańsza w województwie Podkarpackim (6607 euro za ha), Zachodniopomorskim (6503 euro za ha) i Lubuskim (6820 euro za ha).

Wzrost cen ziemi rolnej w latach 2011-2020 był znacznie szybszy w nowych krajach Unii Europejskiej niż w starych. W Polsce w tym czasie ceny ziemi rolnej wzrosły o 120%, na Węgrzech 134%, w Czechach 416%, w Bułgarii 162%, w Rumunii 424%. Tymczasem w krajach Europy  Zachodniej wzrost wynosił: we Francji 13%, we Włoszech 0%, w Hiszpanii 7%, w Danii 0%.

Eurostat nie podaje danych dla Niemiec. 

Źródło: aleBank.pl